Utveckla språket med musik

Förlag: Isaberg

Det är precis så här det skall kännas…
Efter att ha läst boken ”Utveckla språket med musik del 2”, sjungit och spelat igenom de sexton sångerna, lyssnat på inspelningarna av dessa samt på sing-backversionerna, så känns det... rätt. Det är så här musik och språk skall presenteras… tillsammans.

Den första delen av Utveckla språket med musik, som utkom 2013, innehöll förutom praktiska moment och sånger även en mer teoretisk del där sambandet mellan att lära sig att läsa och skriva och musik beskrivs. Denna teoretiska del är mer än läsvärd.

Böckerna är uppbyggda utifrån tesen att språk och musik är två ljudsystem som har gemensamma parametrar; klang, betoning, puls, rytm, tempo, nyanser, tonhöjd, melodi. I slutet av boken finns en tabell med en översikt över samtliga sånger och vilka begrepp varje sång behandlar.

Vid en första anblick kan man kanske luras till att tro att Utveckla språket med musik del 2 i första hand vänder sig till barn i de lägre skolåldrarna. Vi menar dock att många av sångerna och framför allt de metodiska anvisningarna är användbara långt upp i skolåldrarna. Kanske är boken en alldeles utmärkt utgångspunkt när det gäller arbete i grupper där det finns nyanlända barn och ungdomar?

Från den rika ordlistan hämtar vi begreppet: scaffolding, som förklaras med orden; stöd i början till någon som tränar något som minskar efter hand till dess att den som tränar klarar sig på egen hand.

Etiketter: recension tips