Hallå, Musikhögskolan i Malmö...

För att få veta lite mer om verksamheten på en av Sveriges musikhögskolor, Musikhögskolan i Malmö, tog Musikläraren kontakt med utbildningsledarna
Tommy Lindskog och Lars Andersson. Samtalet sammanfattas i nedanstående text.

– Hur har ni det på musiklärarutbildningen i Malmö och den svarta pedagogiken?
– Ja, vad gäller svart pedagogik så vågar vi nog påstå att den lyser med sin frånvaro. Vi känner inte alls till denna problematik på ämneslärarlinjen och vågar nog påstå att den inte heller finns på musikerutbildningen.

– Ni lär vara den enda musikhögskolan i Sverige som 2016 har lärarutbildning mot grundskolans årskurs 7 – 9?
– Ja, det stämmer. Musikhögskolan i Malmö verkar vara den högskola som hållit ut längst i kampen om 7-9-utbildningen i musik. Sedan 2016 erbjuder vi emellertid inte längre denna utbildning, dels på grund av att behörighetsförordningen ger Gy-lärare behörighet för hela grundskolan och gymnasiet, dels för att antal sökande som kommer till antagningsprov har varit lågt. Vi har dock studenter kvar i utbildningen i det tredje och fjärde studieåret.

– Vilka andra typer av lärarutbildning har ni?
Vi utbildar i huvudsak ämneslärare i musik  för gymnasieskolan. Vi har också den kompletterande pedagogiska utbildningen med inriktning musik, KPU.

– Hur många studenter är det som går dessa utbildningar?
– På ämneslärarutbildningen i musik för gymnasiet är 162 studenter. KPU:n har 15 studenter och på ämneslärarprogrammet i musik för grundskolan är det 4 studenter.

– Har ni fortfarande lärarutbildning som ger kompetens att undervisa i kommunala musik- och kulturskolan?
– Ja, vår musiklärarutbildning är en utpräglad instrumental/sång - och ensemblepedagogutbildning. Det innebär att vi har stort fokus på utveckling av färdigheter på huvudinstrument och ensemble. Studenterna studerar detta från dag ett och fortsätter genom hela utbildningen. Vi har dessutom flera didaktiska - och metodiska kurser riktade direkt mot Kultur- och Musikskolan som samtidigt
är integrerade med praktik ute i Kultur- och Musikskolan.

– Har ni några kommentarer avseende problematiken att utbildningen mot kulturskolan inte ger formell behörighet?
– Vi tycker att det vore bra att lärarna i Kultur- och Musikskolan också omfattades av lärarlegitimationsreformen för att undvika olika förutsättningar för legitimerade och icke legitimerad lärare. Vi ser redan nu exempel på hur musik- och kulturskolelärare ute i kommunerna behandlas annorlunda på grund av att de saknar legitimation.

– Känner ni till vad Kulturutredningen ger för svar på denna fråga?
– Utredningen uppmärksammar denna problematik men ger inga förslag som förändrar nuvarande legitimationsreform. Däremot gör utredningen bedömningen att ämneslärarutbildningarna behöver införa kurser och verksamhetsförlagd utbildning som relaterar till undervisning i kulturskolan vilket vi redan har gjort i Malmö..

– Skulle ni vilja drista er till att beskriva på vilket sätt ni skiljer er från övriga musikhögskolor?
– Vår utbildning bygger till stor del på att vi vill säkra kvalitén på ensembleverksamheten. Vi antar studenter med ambitionen att de ska kunna bilda ensembler med sina huvudinstrument, även om de också spelar på sina biinstrument. Detta ser vi som en del av vårt “varumärke”.
Vi har också ett nära samarbete med de institutioner som täcks av vår VFU; gymnasieskolor, grundskolor, folkhögskolor och kulturskolor som ligger i vår region, och på så sätt kan studenternas VFU-placeringar “matchas” mot handledarens och skolans profil.

– Tycker ni att skillnaderna musikhögskolorna emellan har ökat på något sätt?
– De senaste åren har skillnaderna blivit tydligare mellan musikhögskolornas lärarutbildningar
även om vi fortfarande delar synen på många olika saker. Vi tycker att det är viktigt med djupa musikaliska kunskaper och därför satsar vi i Malmö mycket undervisningstid för att ge studenterna möjlighet att fördjupa sig inom sina olika inriktningar. Mycket av vår instrumentala undervisning är individuell.
En tydlig skillnad är också att vi i Malmö helt “äger” det utbildningsvetenskapliga området och kan på så sätt integrera de pedagogiska  studierna i musikämnet kontinuerligt under  utbildningen. Vi har också verksamhetsförlagd utbildning (praktik), både kontinuerlig och heltids-VFU, mot olika skolformer som gymnasie- och grundskola samt kultur- och musikskola. VFU:n ligger fördelad över hela Ämne 1, från år 1 till år 5.

– Till sist varför skall en blivande musiklärare just söka sig till Musikhögskolan i Malmö?
– Många trivs väldigt bra i Malmö som stad. Malmö har genomgått stora förändringar de senaste åren från industristad till modern kunskapsstad med ett stort utbud av kultur och musik. Närheten till kontinenten och inte minst Köpenhamn med sitt rika kulturliv är också en sak som flera nämner. Generellt kan betonas att eftersom utbildningarna skiljer sig mellan högskolorna tycker vi att det är viktigt för blivande studenter att på förhand undersöka hur utbildningen är upplagd, vilka kurser som ingår, hur många timmars undervisning de får, vilken valbarhet som finns etc.
På så sätt kan de få en uppfattning om vilken utbildning som passar dem bäst. Musikhögskolan i Malmö vill vara en dynamisk institution och, samtidigt som vi bevarar det som är bra, vill vi även öppna upp för nya idéer, nya inriktningar och vägar in i utbildningen. Eftersom vi vet att ungdomar ibland vill överskrida genregränser startade vi redan 2011 en inriktning som heter Blandade genrer, där man kan välja att fördjupa sig i 2 genrer. I fjol startade vi en Singer- Songwriter-variant inom ämneslärarutbildningen, som lockade många sökande.

– Är det något som ni skulle vilja tillägga?
– Vi satsar också på det vi kallar Särskild Ämnesfördjupning,vilket innebär att det finns möjlighet att inom sin inriktning läsa Rytmik, Körledning eller Arrangering/Komposition redan från år 1. Inom Ämne 2 finns, förutom flera andra kurser, möjlighet till ytterligare fördjupning av dessa områden.
För studenter som vill kombinera musik med ett annat skolämne finns det hos oss många möjliga ämneskombinationer eftersom vi tillhör Lunds Universitet och dessutom samarbetar med Malmö Högskola. Arbetsmarknaden för lärare med två ämnen i sin examen är synnerligen god! Det finns som synes många skäl att söka sig till Musikhögskolan i Malmö.


Där avslutar Musikläraren samtalet med utbildningsledarna Tommy Lindskog och Lars Andersson och konstaterar att förhållandena vid musikhögskolan i Malmö verkar både lovande och ljusa för blivande studenter.