Musik i skolan

Musikläraren har tagit en titt på ett nytt läromedel i musik för lågstadiet som kom ut i höstas, Musik i skolan 1-3. Materialet är
ambitiöst och vänder sig både till lärare som undervisar i musik men har kortare erfarenhet eller utbildning och till dem som har många års rutin men vill ha inspiration.

Lärarhandledningen är omfattande, både i sidantal och i ordrikedom, det märks att författarna har lång erfarenhet av att
undervisa och lägga upp en progressiv
planering med referens till läroplanen.

Varje läsår är indelat i 14 arbetsområden med två lektioner inom varje. Det innebär att läraren utan vidare har 28 färdigplanerade lektioner och att det utan att tappa tråden ändå finns utrymme för egna teman, gemensamma lektioner eller möjlighet att ta upp det som är dagsaktuellt fristående för den lärare som redan byggt en grund i sin undervisning och i stället kanske vill lägga till moment, spel, sånger eller danser för att slippa uppfinna allt
själv. Materialet kan också användas i högre årskurser.

Navet i de flesta lektioner är innehållet i Sångboken. En del av de 84 sångerna som ingår i vår gemensamma musikskatt, men många är nyskrivna och tjänar helt klart fler syften än att enbart sjungas. Det  kan vara att spela blockflöjt i ett intro, att marschera i takt och spela ett öppet ackord på ukulele eller att dansa en dans som också visar ackordföljden i låten. Såväl tonarterna som omfånget är anpassade efter barns röster.

Till varje årskurs finns elevhäften med sångtexter, uppgifter, notbilder och faktarutor. Enligt författarna är detta inte för att ”skrivifiera” musikämnet utan för att öppna för fler sätt att lära sig, kunna göra gruppindelningar under lektionstid och för att eleverna ska få en sångbok att ta med sig efter avslutat läsår. Alla sånger finns inspelade, både i fullversioner och som kompbakgrunder som kan spelas upp på Spotify eller på tillhörande CD-skivor. Utöver detta ligger det filmer på Youtube som kan användas av läraren för egen
inspiration eller för att visa i undervisningen.

I lärarhandledningen finns tydliga hänvisningar till varje film, så det skall vara lätt att hitta. Överlag finns det många hänvisningar i både lärarhandledning och sångbok så att det skall vara enkelt att manövrera mellan de olika delarna i materialet.

Ja, vad tycker vi då? Materialet är gediget och väl genomarbetat. Musikundervisningen
i åk 1 -3 är eftersatt och elever undervisas många gånger av obehöriga lärare. En ”stadig” och ledsagande planering är därför mycket välkommen. Elevböckerna är omfattande men kunde kanske ha innehållit något fler sångtexter, speciellt i del tre. Dessutom hade det varit stimulerande med några fler sångare på inspelningarna. För övrigt ger musiken ett autentiskt intryck och är härligt ”svängig”.

Etiketter: recension