Ackordkort

Robin Kristiansson jobbar som musiklärare sedan sju år tillbaka. I rollen som musiklärare ser han ständiga utmaningar i att stimulera eleverna till lärande på ett lustfyllt sätt. Ackordkort föddes i den ständiga jakten på pedagogiska verktyg som kan underlätta elevernas inlärning. Robin menar på sin hemsida att det är ”det ultimata verktyget när du vill lära dig spela ackord på gitarr”.

Ackordkort är framtaget för att optimera inlärningen av gitarrackord och göra den abstrakta avkodningen av traditionella ackordtabeller mer begriplig och praktisk. Ackordkorten placeras under strängarna, direkt på gitarrens hals och kloss an mot sadeln. Man får direkt information var respektive finger skall placeras samt vilka strängar som skall slås an. När fingrarna är på rätt plats tar man bort ackordkortet och spelar ackordet. Enkelt! Vi
ringde upp Robin

– Hur föddes idéen till Ackordkort?
– I mitt arbete som musiklärare letar jag ständigt efter förbättrings – och förändrings-områden. I undervisningen kände jag en saknad av ett bra pedagogiskt verktyg då avkodningen av traditionella ackordtabeller ofta var problematiskt för eleverna. När eleverna stötte på problem i avkodningen stagnerade deras självständiga arbete och fokus skiftades till mindre meningsfulla aktiviteter – sett ur en musiklärares perspektiv. Detta ville
jag förändra!

– Varför ska man använda Ackordkort?
– Som ensam musiklärare anstränger man sig hårt för att vara behjälplig för alla elever, hela tiden, men man räcker inte alltid till på det sätt man önskar. Med ackordkorten till hands flyter arbetet på och alla elever är sysselsatta. Fingersättningen blir rätt direkt och det ökar möjligheten till självständighet i elevernas inlärningsprocess.

– Vilka ackord ingår i respektive set?
– Det finns två olika set; Klassrum och Dur & Moll. Setet Klassrum innehåller 30
kort och är ett utökat set där alla dur – och mollackord är representerade samt sex vanligt förekommande dominantackord, ex. A7, D7. Detta set rekommenderas varmt till skol-undervisning.
Dur & Moll innehåller 24 kort, dvs. alla 12 ackord i både dur och moll.

Robin Kristiansson är 32 år och är ursprungligen från Halmstad, nu boende i Mölndal. Utbildad lärare i musik för årskurs 1-9, examinerad 2010 och nu verksam som musiklärare på Åsaskolan i Kungsbacka. Besök hemsidan www.ackordkort.se.

Etiketter: undervisning