Besök på en musiklektion i bjärred

Läromedel i musikundervisningen har länge varit mer eller mindre obefintliga. Av tradition har musiklärare istället främst använt sig av egentillverkat material i sin undervisning.
Musikläraren Robert Petersson har upptäckt möjligheterna med digitala läro-medel
och använder idag det nya
digitala läromedlet Gleerups musik. Eleverna älskar filmklippen och för Robert spar det värdefull tid!


”Digitala läromedel ger nya möjligheter för min musikundervisning”


– Fördelarna med ett digitalt läromedlen är många. Det är alltid aktuellt och uppdaterat vilket innebär att jag som pedagog inte behöver lägga tid på att själv göra research, säger Robert Pettersson, musiklärare på Montessori Bjärred, en förskola och grundskola i skånska kommunen Lomma.
Vi besöker skolan en kulen dag och ute blåser en kylig vind men inne på skolan möts vi av full aktivitet. I musikrummet som alltid är öppet för eleverna sitter ett par killar och spelar gitarr.

– Montessori Bjärred är en helt digital skola. På 7-9 arbetar vi en-till-en sedan tre år tillbaks. På 4-6 har vi precis börjat som digital skola. Där har de två elever per dator idag, berättar Lisbeth Andersson som är rektor på skolan.
Både lärare och elever på skolan ser stora fördelar med att jobba digitalt. Framförallt
framhåller de smidigheten och att ha alla läromedel samlade på ett ställe.
– Ett av skolans uppdrag är att utveckla elevernas digitala kompetens och här ser vi de digitala läromedlen som en del av detta. Läromedlet är alltid tillgängligt. De elever som behöver extra repetitioner för att befästa innehållet ytterligare eller de elever som vill gå vidare och fördjupa sig har stora möjligheter till detta, säger rektor Lisbeth Andersson.

– Det är mycket smidigare. Man kan fortsätta jobba på övningen hemma på datorn och allt är samlat. Det är lättare att hitta rätt avsnitt, berättar en elev.

Saknat läromedel i musik
Robert Pettersson har jobbat som musiklärare sedan 2005 och på Montessori Bjärred i 1,5 år. Han har tidigare inte använt läromedel i någon stor utsträckning.
– Det har i princip aldrig funnits något läromedel i musik för högstadiet. Samtidigt har vi en läroplan för musik och som musiklärare förväntas jag själv skapa läromedel vilket är mycket svårt att hinna med, berättar Robert.
Sedan i höstas använder han det nya digitala läromedlet Gleerups musik 7-9 som är upplagt efter läroplanens tre grundpelare för musikämnet och bygger på att fånga och skapa glädje med musikens hjälp.
– Att äntligen ha ett läromedel känns jättebra! Jag har saknat det. Tidigare har jag ibland använt ett för mellanstadiet men det har fungerat dåligt. På högstadiet måste man ge eleverna uppgifter som de ska utföra.

Följer läroplanens delmoment
Gleerups musik innehåller inspirerande länkar, fakta och självrättande övningar och har ett flexibelt och pedagogiskt lärarmaterial, där rubrikerna är desamma som delmomenten i läroplanen för de olika kunskapskraven.
– Som lärare väljer man själv var man börjar och hur lång tid man använder till respektive delmoment och till varje lektion. Det är ett bra upplägg. Läroplanen för musik innehåller mycket som vi ska gå igenom. Jag uppskattar att Gleerups musik följer läroplanen. Det spar mycket tid för mig, säger Robert.
Roberts elever har jobbat mycket med de självrättande övningarna. Han upplever
övningarna som positiva och eleverna kan testa sig själva tills de kan.
– Testerna är kul och det är bra att frågorna går att göra hur många gånger som helst. Även om man måste göra om så kommer man bättre ihåg de frågor man svarat på flera gånger, säger en av eleverna.

De många filmerna fångar
Vi är med på dagens musiklektioner och första lektionen inleds med att klassen ser på en film om dansen Charleston. Medryckande charlestontoner fyller klassrummet och det känns faktiskt lite svårt att sitta still. En av eleverna ställer sig upp och börjar dansa till musiken och härmar filmens karaktäristiska 20-talsmoods. De många filmerna i Gleerups musik uppskattas av eleverna.
– Filmerna är roliga och man kan titta på dem som inledning så fattar man bättre det man läser, berättar en av tjejerna i klassen.
 

Funktioner som ger stöd för smart studieteknik
I Gleerups digitala läromedel kan eleverna
själva skapa sin personliga lärupplevelse.
De kan ändra storlek på text, bakgrundsfärg, göra egna markeringar i texten, få innehållet uppläst och lägga in egna kommentarer eller bilder för att komplettera texten.


– Jag brukar markera det viktiga och läsa det till provet. Sedan tycker jag lyssnafunktion
är bra, särskilt när man är trött, det är bra att läsa och lyssna samtidigt, säger en elev.

– Jag gillar att man kan byta bakgrundsfärg, det blir lättare att fokusera och lättare att läsa. Det är också bra att man kan förstora texten, säger en annan elev.

Vad är ett storband?
Vid en av lektionerna vi är med på sitter eleverna två och två och testar sig själva på avsnitt de gått igenom tidigare. Två killar har fastnat på uppgiften om vilken av följande artister som är storband? Kan det vara Chuck Berry?
– När man gjort ett test, även om man bara har ett fel, så får man inte godkänt utan måste göra hela testet igen. Man kan trycka på en knapp ”Granska dina svar” men jag skulle vilja ha en knapp med ”Granska dina fel”, tycker en av killarna.
Någon elev önskar ännu fler illustrerande bilder i Gleerups musik. Och två tjejer kommer fram och berättar att det finns övningar med piano där man ska kryssa i vilka tangenter man ska slå ner.
– Det skulle vi vilja ha också för gitarr!
 

Allt finns på datorn
Robert beskriver hur hans elever idag har allting i datorn och att också hela skolans planering finns i datorn.
– Om jag ger eleverna uppgifter på papper vill de att jag mejlar eller lägger ut info på skolans veckoplan istället. Allt måste finnas på datorn idag. Där har vi en enorm fördel med ett digitalt läromedel att eleverna alltid har tillgång till läromedlet både i skolan och hemifrån.
– En nackdel med digitala läromedel är att om nätet ligger nere så ligger undervisningen
också nere. Då måste man ha en reservplan, säger Robert.

Pilotskola fick testa läromedlet
Robert använde Gleerups musik redan innan det var färdigutvecklat, eftersom
Bjärred Montessori är en av Gleerups pilotskolor. Som pilotskola har skolan åtagit sig att använda och utvärdera Gleerups digitala läromedel under ett läsår.
Roberts musikklasser var de första klasserna som använde läromedlet. Idag är det många skolor som använder Gleerups musik.

– När jag först började använda det digitala läromedlet hade jag synpunkter på ett avsnitt om digitala sätt att skapa musik. Jag tyckte att det behövde byggas ut. Författarna har nu kompletterat avsnittet.
Som musiklärare har man ofta eget material till eleverna som man vill använda. I det digitala läromedlet finns möjligheten att bygga ut läromedlet och lägga till eget material. Det gör att man får ett flexibelt läromedel anpassat efter sitt och sina elevers behov.
– I mina klasser har jag ofta använt länkarna till Youtubeklippen som eleverna gillar jättemycket. Jag uppskattar att det finns många tips i läromedlet i stället för att jag själv måste leta på nätet efter länkar eller artiklar.
Robert menar att det är lätt för eleverna att hitta i det digitala läromedlet och det är enkelt för honom att hänvisa, vilket underlättar.
– Gleerups musik ger mig som lärare i musik ett fantastiskt stöd både för planeringen
och undervisningen, avslutar Robert.