Songlines

Under 2015 kom 35 369 ensamkommande ungdomar till Sverige. Nästan lika många barn kom hit med sina familjer. För att hjälpa dessa
ungdomar startade efter förebild från Jeunesses Musicales i Belgien projektet Songlines. Jeunesses Musicales bildades 1945 i Bryssel och är idag världens största, ideella organisation som arbetar med fred, ungas egenmakt och för ett inkluderande samhälle.

Musikläraren kontaktar Songlines och Julia Sandwall, som är nationell samordnare. Julia berättar att Songlines, vars moderorganisation är Jeunesses Musicales Sweden, är en kulturell, social och nationell verksamhet för unga som flytt, oftast ensamkommande. De flesta ungdomar Songlines jobbar tillsammans med har tagit en mycket lång väg för att slippa krig och våld. ”Det kräver mod och styrka”, berättar Julia, och det är den kraften
som Songlines vill ta vara på och ”det är därför oerhört viktigt att lyssna in vad ung-domarna själva vill: De vill prova på bra och meningsfulla aktiviteter, få lära känna svenska kompisar, idrotta, uttrycka sig med musik och kultur”.
På frågan om vad som är Songlines huvudsakliga verksamhet, svarar Julia att ”vi bygger mötesplatser, arrangerar fester, skapar teambildande, inkluderande verksamheter och
försöker implementera tanken att ALLA måste hjälpas åt nu”.

Julia Sandwall berättar vidare att projektet finansieras med medel från Allmänna Arvs-fonden. Bland samverkansparterna finns Imagine Sweden/Musik Direkt, Kulturskolerådet, NBV och andra studieförbund, KulturUngdom, NKA m.fl. Julia skänker också Sting en tanke som gav sitt Polar-pris, en miljon kronor, till Songlines.
Julia fortsätter: ”Vi vill vara en paraplyorganisation för alla goda krafter. Tillsammans kan vi kämpa för att alla unga ska känna hopp och framtidstro. Ungdomar har rätt till en framtid! Ungdomar har rätt att bli lyssnade på!”

Songlines vill att ungdomar som flytt ska känna sig välkomna i Sverige och få möjligheten
att uttrycka sig med kultur och musik. Songlines samarbetar med körer, orkestrar, musik-grupper, musikskolor, organisationer och festivaler i hela landet.
Projektet stöttar också ungdomar att själva vara med och arrangera aktiviteter
– demokratiskt, jämlikt och internationellt.

Projektet, som startade i början av 2017 pågår i tre år. Förhoppningen är att Songlines efter projekttidens slut skall bli en permanent verksamhet inom moderorganisation
Jeunesses Musicales Sweden.
Julia avslutar samtalet med att inbjuda musiklärare till kontakt och att ”ambitionen är att kunna engagera 250 ensamkommande i varje län”.

I samband med Nätverk i Musik, 14 oktober 2017, berättar Julia Sandwall mer ingående för Songlines verksamhet. Välkomna!

För mer information se: www.songlines.se

Etiketter: undervisning projekt