Glädjande besked!

Estetiska ämnen återinförs på alla nationella gymnasieprogram!
Regeringen presenterade 7 september 2017 en remisspromemoria med förslag att ett estetiskt ämne ska ingå i alla nationella program i gymnasieskolan. Ämnet ska omfatta 50 gymnasiepoäng. Gymnasiearbetet ska omfatta 50 gymnasiepoäng, i stället för 100 gymnasiepoäng som i dag.

Att alliansregeringen 2011 plockade bort de estetiska ämnena har allvarligt skadat gymnasieskolan, det kan vi alla hålla med om, hoppas vi. Musikläraren får i alla fall medhåll av Nicklas Malmber, kulturpolitisk talesperson för miljöpartiet, som säger:
”Jag har arbetat för att trygga en riksdagsmajoritet för ett återinförande och vi är nu trygga i att ha säkrat det, så att regeringens proposition kan bifallas”.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019 och tillämpas första gången på utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2019.

Förslaget i sin helhet:
”Ett estetiskt ämne som benämns estetiska uttryck och som omfattar 50 gymnasiepoäng, ska ingå bland de gymnasiegemensamma ämnena i alla nationella program i gymnasieskolan, utom i det estetiska programmet. På estetiska programmet ska istället karaktärs- ämnena estetisk kommunikation samt konst och kultur ingå.
Omfattningen på ämnen genom vilket det estetiska programmet får sin karaktär ska ökas från 1 050 till 1 100 gymnasiepoäng. Gymnasiearbetets omfattning ska minskas från 100
gymnasiepoäng till 50 gymnasiepoäng.
Statens skolverk ska få i uppdrag att utarbeta en ämnesplan för ämnet estetiska uttryck och att se över estetiska programmets karaktärsämnen.
Skolverket ska även få i uppdrag att när det gäller gymnasiearbetet se över och vid behov föreslå ändringar av de nationella programmens examensmål samt att utforma stöd- och kommentarmaterial om examensarbetet och examensmålen”.

Är du intresserad av remisspromemorian:
”Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt
ämne i alla nationella program”,