Musikläraren nr 1 2018

I detta nummer får du bl a info om Stadieindelade timplaner och förening efterlyser denna erfarenheter och synpunkter. Vi fortsätter att bevaka återinförandet av estetiskt ämne i gymnasieskolan och du kan också läsa om läget med Kulturskoleutredningen.
Vi redovisar hur läget är med musikundervisningen  i övriga nordiska länder.
Läs också om en musiklärare, Sven Hedman. Boken Kompa med stil recenseras.

Länkar
www.estetkongress.se
Intervju med Paul McCartney