Boomwhackers - nytt skolmaterial

Instrumentariet i klassrummen varierar och ett instrument som vuxit starkt i popularitet de senaste åren är boomwhackers. På YouTube finns mängder av filmer med seriösa ungdomar som framför sina favoritlåtar. I klassrummet har det hittills inte funnits så mycket material att tillgå, speciellt inte för elever som inte spelar något instrument på fritiden.

Något otippat har det nu kommit ett läromedel från musikskolan.se som med sitt senaste material ”Spela boomwhackers” gjort ett ambitiöst försök att fylla den luckan. Författarna Pia Åhlund och Jan Utbult verkar ha tagit sin utgångspunkt från klassrumsmusicerande och försöker på allvar göra det möjligt att spela i större grupper, med både melodispel och ackordspel.

Materialet är uppdelat i två avdelningar, och med elevhäfte i färg, visas tonerna och dess namn så att eleven snabbt lär sig vilken ton som motsvarar ett visst rör. Notvärdena som presenteras i melodidelen är fjärdedelsnot och fjärdedelspaus, vilket känns tydligt och bra – det är ju svårt att få en boomwhacker att klinga i t ex två slag. Pausernas placering gör det enklare att förstå pulsen, vilket gör det enklare för fler elever att hänga med i notbilden.

Progressionen är långsam så yngre elever kan använda materialet under längre tid, medan äldre elever kanske kan plöja igenom det fortare, eller rent av kanske använda det på egen hand i mindre ensembler.
Ackordlåtarna utgörs av kända melodier och fungerar bra även för samspel med andra instrument i klassrummet. Här kan du som lärare också få idéer om du själv kan lägga upp spelat och kanske använda fler låtar och fler ackord.
Att det finns klingande material till är som alltid bra, det går att spela till samtidigt som du som lärare inte blir bunden vid ett piano eller en gitarr. Filmerna är korta och instruktiva och går att se både för egen del eller visa för eleverna. Dessutom ger lärarhäftet utförliga tips på hur du kan arbeta.

Etiketter: recension