Musikläraren nr 3 2018

Detta nummer tar fram flera olika delar med inriktning: politik. Föreningen skriver och kommenterar  vårens riksdagsbeslut om att inte införa estetiskt ämne på gymnasiet samt också vad de olika partierna har får tankar om musik.
I en insändare framförs tankar om föreningens utrustningslista för musiksalar.
Vi bjuder också på en sång till kommande Luciatåg skriven av föreningens ordförande Kristina Stenborg.