Musikläraren nr 4 2018

I årets sista nummer finns ett reportage från Kvarnbyskolan i Mölndal. I övrigt finns flera olika artiklar som leder till eftertanke. Lars Wilbe framför åsikten att undervisningen i musik sker på samma sätt i dag som för 30 års sedan och föreningen svarar på insändaren i förra numret som handlade om vår basutrustningslista för musiksalar. Du får också läsa om  det politiska läget med de estetiska ämnena på gymnasiet och ett uppropr med titeln "Utan oss tystnar musiken"
Avslutningsvis presenteras Skolverkets arbete med revideringen av ämnesplanerna.Länkar:
EAS- kongress i Malmö 2019
Estetkongress i Jönköping 2019