Om Föreningens Basutrustninglista

MR:s styrelse uppskattar Christel Weiners välskrivna
insändare om basutrustningslistan. Listan har reviderats ett antal gånger genom åren och i den senaste varianten har vi kopplat utrustningen i musiksalen till att kunna uppnå kunskapskraven i Lgr11 (från aug 2014).

Grundsyftet med listan är att musikläraren tydligt
ska kunna påvisa vilken utrustning som krävs för att
bedriva undervisning enligt gällande kursplan. Vi är mycket medvetna om att musiklärare runt om landet
har mycket olika förutsättningar, både vad det gäller
lokaler och undervisningsgruppernas storlek. Men vi
är övertygade om att musiklärare kan ta hjälp av listan
i sina diskussioner med arbetsgivare om undervisningens
upplägg och förutsättningar.

Några kommentarer till Christel Weiners
förslag till förändringar:
• vi håller med om att man inte behöver specificera antal trumset i musikinstitutionen! Självklart kan slagverksstämmor utföras på andra instrument som ex. djembe, darbouka, cajon eller congas (alt. Body
percussion). Vi har valt att inte precisera dessa instrument utan istället skriva “rytminstrument”.
Detta för att det kan vara problematiskt att avgränsa vilka slaginstrument man då ska ta med i listan.
Men vi anser fortfarande att eleverna bör komma i kontakt med både akustiska och digitala trumset i musikundervisningen.

• det är ett utmärkt förslag att formulera “ackord- och melodiinstrument som räcker till alla elever i undervisningsgruppen”. Sedan är det upp till rektor/
arbetsgivare att fördela resurser till undervisnings-gruppernas storlek.

• att öva basstämmor på gitarr (efter ex. tabulatur) är en effektiv metod för att få flera elever att kunna spela elbas. Vi anser att det är viktigt att man preciserar att det finns elbas med förstärkare resp. elgitarr med förstärkare i klassrummet. Antalet 2-3 st kan givetvis diskuteras. Men
om man har stora undervisningsgrupper är en elbas och en elgitarr klart otillräckligt.
Självklart ska man kunna musicera i ensemble med andra instrument än rockinstrumenten men vi är mycket tveksamma till att helt ta bort dessa instrument från listan som Christel föreslår. Vi måste kunna möta elevernas önskemål att spela musik som de möter i sin vardag. Men en viktig uppgift för musiklärare är givetvis att öppna upp öronen för annan musik än rock/popmusik!

• den snabba utvecklingen med Chromebooks och andra digitala verktyg i skolan gör att formuleringen musikprogram / appar med tiden kanske blir inaktuell.
Frågan är om tillgång till en stabil och väl fungerande trådlös nätverksuppkoppling för alla elever ska stå i en utrustningslista för en musiksal? Med den pågående digitaliseringen borde detta vara en självklarhet för hela skolan….. Vi anser att det är tveksamt att utgå från att elever ska kunna använda egna mobiler i musik-undervisningen. Alltså bör det fortfarande stå att man har tillgång till datorer/iPads i musiksalen.
Christel skriver mycket tankeväckande om hur hennes elever spelar in sig själva och utvärderar sina egna inspelningar.

• det är också ett utmärkt förslag att Kulturskolan kommer ut till skolorna och visar sina instrument. Men i samband med undervisning i de olika instrumentgrupperna menar vi att det borde finnas “Demoinstrument” att prova på från de olika instrumentgrupperna. Dessa ska ses som
komplement till de vanliga klassrumsinstrumenten
som används i ensemblespel.
Man kan med fördel köpa in begagnade instrument för detta ändamål. Det viktiga är att eleverna kan få komma i kontakt med instrumenten IRL - alltså inte bara på bild eller via lyssningsexempel.

Vi välkomnar ytterligare synpunkter på utrustningslistan. Det är viktigt att hålla den så uppdaterad som möjligt.
När den aviserade omskrivningen av kursplanen har genomförts är det säkertdags att ännu en gång revidera
utrustningslistan!

MR:s styrelse

Här hittar du MRs basutrustningslistor

Etiketter: debatt