Make Music Matter

För andra året i rad arrangerades musiklärarkonventet Make Music Matter vid Linnéuniversitet i Växjö 28 - 29 november 2018. Rubriken antyder att innehållet syftar till att skapa goda förutsättningar, ge mening och betydelse för musikverksamhet. Bakom initiativet står först och främst Göran Nikolausson, universitetslärare vid musiklärar-utbildningen. När jag vid anmälningstillfället tog del av innehållet erbjöd detta ett stort utbud av ”föreläsningar av forskare som har musikskapande med digitala verktyg som sitt forskningsfält och musikentreprenörer som sedan många år tillbaka har musik som sitt levebröd.” Särskilt spännande skulle det bli att ta del av den digitala musik-tjänsten Soundtrap samt nyheter som AR (Augmented Reality) och andra appar som enligt programmet kommer att skapa helt nya förutsättningar för lärandet såväl i klassrummet som i hemmet. Sedan är det ju alltid lika roligt och lärorikt att träffa kolleger som man kan utbyta tips och råd emd om hur man kan arbeta med digitala verktyg i sin undervisning.

Den första föreläsaren, som vi cirka tvåhundra deltagare fick lyssna till, var Göran Folkestad. Göran Folkestad, senior professor i musikpedagogik vid Musikhögskolan i Malmö, delgav oss sina tankar under rubriken: ”Framtiden i en spegel”. Inledningsvis betonade Göran att elevernas personliga bakgrund spelar en stor roll för musikskapandet. Vad har barnen i skolan med sig? Eleverna är allt annat än blanka blad som skall fyllas med kunskap. Eleverna har många källor till musikupplevelser utanför skolans värld. Impulser från film, Youtube, sociala medier och det egna musicerandet utanför skolan spelar stor roll och är något som vi musiklärare måste ta med som en utgångspunkt för ett musikskapande i skolan. Man skulle kunna säga att varje elev
har sitt personliga musikbibliotek, som består av en inre bank av musikupplevelser. Göran ställer frågan: Kanske är det en bra metod att enbart låta eleverna sätta sig framför datorn och skapa musik utan inblandning av instruktioner och lärares mallar?
Göran diskuterade sedan bakgrunden  till ”Det svenska musikundret”. Som ingredienser i detta finns musik- och kulturskolorna, estetiska program i gymnasieskolan, musiklärar-utbildningar på musikhögskolorna, odubbade filmer, IT- och mediautvecklingen, musik-förlagen, ungdomsgårdarna och musikverksamheten i stats- och frikyrka.

Efter en presentation av musikpedagogiska dikotomier där motsatspar som pedagog/musiker, undervisning/uppförande och lärande i skolan/lärande på fritiden problematiseras, tog Göran oss med till framtiden; Hur kommer vi i framtiden att skapa ihop? Kommer vi att arbeta mer kollektivt? Hur går det kreativa skapandet till i en studio mellan producent, artist, ljudtekniker och kompositör? Tidigare var rollerna tydliga i studion. Nu har gränserna suddats ut och alla går in i varandras områden i den skapande processen. Dagens producentroll har gått från att producera till att reducera, kan man
säga. Vad gäller musikundervisningen kanske lärarrollen kommer att kunna liknas vid producentens? Att lyfta fram den nya eleven och vad eleven har med sig blir det viktiga? Göran frågade sig: Var har vi landat och vart är vi på väg? Det är tydligt att vi idag befinner oss i ett musikpedagogiskt landskap där vi måste satsa mer på eleverna digitala komponerande. Tidigare var det instrumentspel som stod i centrum – idag är det varierande digitala verktyg som står i fokus. Idag finns det stora möjligheter att börja komponerandet med en iPad eller med en dator och dessa verktyg kommer förhoppnings-
vis att väcka elevers intresse för instrumentspel på traditionella instrument. De digitala verktygen ger oanade möjligheter - hur kommer barns, ungas, vuxnas och pensionärers musikskapande te sig i en digital värld? Redan i dag lyssnar barn på klassisk musik medan pensionärerna sjunger och spelar rock ́n ́roll.
Avslutningsvis spådde Göran, 66 år, att musiklärare kommer att ha ett nytt arbetsfält bland pensionärer; Tänk er en kör av artisteliten som är över 70-år. Diana Ross (74), Tom Jones (78), Cher (72), Mick Jagger (75), Bob Dylan (77), Tina Turner (78), Eric Clapton (73) och Paul
Mc Cartney (76)!

Därefter följde en intressant föreläsning av Jan-Olof Gullö, professor i musikproduktion vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, med rubriken Vilka egenskaper eller kompetenser behövs i ett förändrat musiklandskap? Jan-Olof visade i sin föreläsning på ett stort intresse kring fråge-ställningar som berör de kunskapskvaliteter och kompetenser som dagens ungdomar utvecklar jämfört med tidigare generationer. Med referens till Sveriges nedslående resultat i bl.a... Pisaunder-sökningen, så är kanske så att unga som växer upp idag har andra egenskaper eller förmågor jämfört med tidigare generationer men också att det kanske är just sådana egenskaper som kan vara värdefulla för dem som vill vara verksamma i musikindustrin?

Efter lunch var det dags för workshopar om digitala verktyg med Soundtrap. Ledare av dessa workshoppar, som fanns på både grundläggande och avancerad nivå, var Bella Sohlberg, Bingh Jernefeldt, Antonius Skevofylax, Linnéa Rodén, Taylor Haun och Lars Wilbe. Jag visste sedan tidigare att Soundtrap var ett enkelt digitalt verktyg som skulle kunna möjliggöra samarbete med människor över hela världen; alla elever kan vara med och kopplas till Google classroom.

Under konventet hade vi tre tillfällen med fokus på Soundtrap. Under första tillfället fanns möjlighet att delta på grundläggande eller avancerad nivå. Här fick vi möjlighet att bekanta oss och fördjupa oss i programmets möjligheter.

Andra tillfället var under festkvällen på Växjö konserthus, då vi fick vara med om ett kollaborativt musikskapande online. Bella Sohlberg och Taylor Haun hade riggat upp dator och storbildskärm på Stora scenen. Vi fick följa dem live under deras skapande av en ny låt. Till hjälp hade de även en sångerska som gjorde pålägg via sin dator. Hon befann sig på en annan ort. Det blev att fint exempel på möjligheterna till samarbeten och musikskapande med människor som befinner sig på olika platser på jorden.

Tredje tillfället skedde i helgrupp i stora föreläsningssalen på Växjö universitet. Taylor Hauns ledde oss i arbetet. Hans uppmaning var: ”Be surprised, Make Connections, Go Beyond”. ”För att det ska bli en bra skapande process behövs ramar”, ”Och för att kunna
gå utanför boxen måste det finnas en box”. Snabbt bestämde vi tillsammans ramarna: Fem ljud av varje: trumkomp, gitarr, piano/synth, loopar och effekter. Varje grupp valde en av dessa och skapade musik. Tjugo minuter hade vi på oss. Fantastiskt kul att höra alla olika resultat efteråt. Kul och användbart i skolan.

På kvällen fick vi lyssna till en av grundarna till Soundtrap, Andreas Carlsson, berätta om sina erfarenheter. Andreas fick själv sin första möjlighet i USA och detta på grund av att en känd producent vågade satsa på den då 18-åriga Andreas.
Andreas mission i livet är att ge unga människor möjlighet att upptäcka nycklarna till sin förmåga. Han vill också visa att musik kan bli ett levebröd och pratar mycket om vikten av affärsmannaskap, värdegrund och om hur vi är mot varandra. Som ett led i detta har han varit med och startat Academy of Music and Business i Tingsryd.
 

Onsdagskvällen övergick senare till en mer festliknande tillställning på Växjö konserthus med mat, mingel, underhållning, musik och föredrag. Av dessa väljer jag gärna att nämna: Caroline Fagerlind, museichef på ABBA The Museum, musikuppträdande av elever från Academy of Music & Business som framförde Abba-låtar från deras kommande stora Abbaprojekt, presentation av vinnaren i Ace of Base-remixtävlingen ”Happy nation Re-born” och musikuppträdande av artisten och låtskrivaren Mollie Minott.

På torsdagsförmiddagen hade jag sett fram mot Anette Mars föreläsning och workshop ”Musikskapande som medel eller mål? - Tre didaktiska perspektiv på musikskapande i musikämnet”.
(1) ett verktyg för musikaliskt lärande,
(2) ett sätt att arbeta med elevers förmåga att
analysera och resonera
(3) ett sätt att göra elever medvetna om hur de i dialoger agerar och reagerar i olika former av sociala nätverk”.
Tyvärr blev Anettes programinställt på grund av sjukdom.

Klas Mathiasson är förstalärare i musik vid Kungshögskolan i Ljungby samt undervisar i musikskapande med digitala verktyg vid Musiklärarutbildningen, Linnéuniversitetet. Under Klas föreläsning bjöd han på inspirerande anekdoter och konkreta tips på upplägg för musikundervisning. Som medlem i ”Musiklärarportalen” kan man ta del av Klas lektionspla-
neringar. Klas har utvecklat och tagit fram stora delar av det webbmaterial som används i skolprojektet Make Music Matter.

Det som jag annars främst tar med mig från dessa två dagar är att påminna sig själv om vikten av att aldrig sluta drömma; om du kan drömma din dröm kan du även genomföra den. (Walt Disney: ”If you can dream it you can do it!” ) Vilken är din dröm? Det hänger även ihop med mottot jag fick med mig från tiden på musikhögskolan i Göteborg. ”Att vara lärare är inte att fylla en hink utan att tända en eld” Det vill säga, vårt uppdrag som musiklärare är att hjälpa våra elever att se sina drömmar och våga drömma dem.

Som jag inledningsvis påpekade så är det både utvecklande och kul att träffa andra musiklärare och utbyta erfarenheter med. Jag hade även turen att träffa två nya kolleger från Göteborg och vi planerar att fortsätta ses och utbyta tankar och idéer. Det kanske finns fler intresserade?

Den tredje stora inspirationen fick jag av Caroline Palmborg, förstelärare i estetiska lärprocesser på Centrumskolan i Växjö. I ett mångkulturellt område har flera aktörer gått in för att samarbeta med helhetstillvaron för barnen. Det är Centrumskolan, kulturskolan och Linnéuniveritetet. Mottot är att ”Världens bästa skola utbildar världsmedborgare som möter framtiden med mod, starkt förvissade om att allt de vill och kan är möjligt.”

Vi var som sagt ca tvåhundra musiklärare som under två dagar inspirerades av tankar om en modern framtida musikundervisning. Jag är glad över att ha fått deltaga i musiklärar-konventet. Nu återstår bara att se hur jag ska förverkliga mina nya erfarenheter.

Carolina Bergander Mörck