Sång för att lära sig svenska

Svenska med sång

Jag har undervisat ett antal år i SFI, svenska för invandrare, med ramsor, röstövningar och framför allt enkla sånger, för att träna uttal av språkljuden, ge en liten repertoar av välkända sånger och barnvisor och lite kunskaper om svenska traditioner. Nyligen har det kommit ut två böcker med sånger som passar särskilt bra för SFI-undervisningen och som lätt kan användas med hjälp av filer med inspelningar av musiken.
Eva Bornemark undervisade i SFI och kallade det för ”svenska med sång”, sms, i 16 år i Malmö. Hon skrev många användba-
ra sånger under de åren, varav 31 nu finns i boken med den självklara titeln ”Svenska med sång” (Gehrmans förlag).

Jag har själv använt flera av dem , de fungerar bra med enkla melodier som följer intonationen och betoningarna i svenska språket mycket naturligt. Texterna är förstås också enkla, så alla kan lära sig dem utan större problem. Lyssna gärna på:
https://svenskamedsang.weebly.com/.
 

Arne lagar mat
En annan intressant bok för SFI-undervisningen är ”Arne lagar mat” av Hillevi Torell. Den bygger på träning av våra nio
vokaler, med en sång för varje vokal.
Sångerna är genomtänkta och tacksamma att använda och finns som filer med inspelad sång till snyggt komp, separata filer med rytmer och talröst och dessutom filer med ljud-effekter att använda med fantasi och egen kreativitet!
Sångtexterna är enkla och rimmar mycket, vilket underlättar inlärningen. Ett exempel: väder, tjäder, fjäder i visan till vokalen ä.

Ambitionerna med dessa ”vokalvisor” är höga. Bland annat ska eleverna skriva egna
texter om vad sångerna berättar och stryka under långa vokaler för att lära sig. Läraren
får många tips och förslag i den läsvärda lärarhandledningen. Ordet ”elev” används inte utan istället är den som studerar en ”inlärare”! Varje inlärare behöver ett eget häfte som innehåller sångtexter och olika övningar. Ett mycket pedagogiskt upplägg!
Se och lyssna på Youtube, sök på ”Arne lagar mat”, så får du se och höra vad det handlar om.  /Sven Rydgård