Undervisa Musikteori

Musikelever ser ofta teori som den tråkiga delen av undervisningen. De tycker att det är meningslöst eller för svårt för att riktigt "bry sig". Om du känner att du fastnat med elever som inte bryr sig om att lära sig musikteori läs då vidare.  Undervisning i musikteori kan definitivt vara ett roligt och intressant innehåll. I den här artikeln från solfeg.io hittar du några idéer att inkludera musikteori i din undervisning.


Lär eleverna teori för sina favoritlåtar (årskurs 5 -12)


Många elever tror att teorin inte är relevant för dem eftersom de inte är intresserade av att lära sig musik genom övningar. Genom att lära sig teorin bakom sina favoritlåtar, kan du visa att teorin finns i alla typer av musik. Solfeg.io-app
(www.solfeg.io) är en bra plattform för detta arbete eftersom den innehåller populära låtar av artister som Taylor Swift, Ed Sheeran, Katy Perry och många fler stjärnor. Appen hjälper dig att ”dissekera” dessa låtar. Du kan bryta ner dem i enskilda instrumentala och vokala linjer. Dina elever kommer att kunna se hur deras favoritlåtar just består av musikteorielement.

Komponera med musikteori(årskurs 5 -12)

För äldre elever som redan har grundläggande kunskaper om musikteori, kan du uppmuntra dem att omsätta dessa i praktiken. Detta kommer att bidra till att cementera vad de redan vet och visa dem hur musikteori kan vara användbar. Försök hitta på en kompositionsuppgift som innehållet ett speciellt teoretiskt element. Detta kan vara att låten skall innehålla en övergång från dur till moll eller tvärtom, från ”major” till ”minor”, att den skall innehåll en uppåtgående femtonsskala eller en nedåtgående tonföljd.
Uppmuntra dem att tänka på vilket syfte viktiga förändringar har i stycket. Vilka stämningar skapar dessa musikteoretiska element?

Kadenser med favoritlåtar (årskurs 5 -12)

Lär dina elever om kadenser genom att de får använda sina favoritlåtar. Först måste du identifiera en sång som de alla har hört. Det är ännu bättre om de gillar låten, men det viktiga är att de vet hur den går. Det bör helst vara en ackorddriven rock- eller poplåt.
Börja med att spela låten för dem, först en inspelning eller Solfeg.io, och sedan
spela en del av det på piano (eller gitarr om du föredrar). Be dem att fokusera på ackorden i pianoackompanjemanget. Ändra sedan en kadens. Använd ”chockfaktorn” genom att ändra den slutliga kadensen till en helt annan kadens. Fråga dem vad de tror hände. Hur ändrade den nya kadensen låten? Erbjud en alternativ kadens och fråga dem om skillnaden. Du kan länka detta till undervisning om olika kadenser. Eleverna kommer genom detta arbetssätt att fördjupa sina kunskaper om sin favoritlåt.
 

Införliva rörelse (årskurs 1-4)

Att komplettera med rörelse fungerar bra med yngre barn som ofta är ”desperata” att komma ut ur sina bänkar under lektionstimman. Dra nytta av deras önskan att röra sig genom att undervisa i notvärden genom rörelser. Till exempel lärs
fjärdedelssnoter ut som ”gående noter”. Få dem att gå runt i klassrummet i fjärdedelsnoter och lär dem sedan åtton delsnoterna för att därefter går över till halvnoter. När de har fått grepp om dessa notvärden, så lär dem vila.... Försök därefter att lära dem gå i en speciell rytm runt i klassrummet. Dela gärna in klassen i grupper och låt grupperna iakttaga varandra när de gör denna övning. Diskutera!

Musikteori Skattjakt (alla åldrar)

Organisera en skattjakt i ditt klassrum, eller om skolan och vädret tillåter, gör detta till en utomhusaktivitet. Skriv ut några bilder av rytmer och/eller noter, som när de kombineras kommer att utgöra en melodi. Markera ett nummer på baksidan av varje rytm/not. Den riktiga ordningen av siffror bildar sedan den riktiga ordningen för den rätta melodin. Detta kan vara melodin till en sång som de gillar, till exempel ett barnkammarrim eller en sång som de nyligen har lärt sig. Göm noterna/rytmerna på strategiska platser runt klassrummet eller i skolan och ”tillkännage en skattjakt”. Dina elever måste således hitta noterna, placera dem i rätt ordning och sedan spela melodin. Detta är ett bra sätt att stärka kunskapen om ordning samtidigt det är kul.

Flash-kort klasspel (alla åldrar)

Detta är en av många roliga musikteorispel för klassrummet. Gör upp en uppsättning flash-kort. Varje kort ska visa en grupp noter, till exempel fyra åttondelsnoter eller en enkel rytm som blandar två notvärden. Du behöver tillräckligt med kort för att varje elev skall få ett kort var.
Dela ut flashkorten till klassen. Klappa sedan eller spela en enkel rytm. Eleverna måste titta på varandras kort och sätta ihop rytmen du spelade. Öka seda gradvis rytmens komplexitet och längd.
Detta är ett bra sätt för eleverna att förstå notvärden och utveckla sitt musikaliska minne. Det lär också lagarbete då de måste arbeta tillsammans för att skapa rytmer. Dela upp klassen i minst två eller tre grupper och låt iakttaga varandras arbeten...

Läxor elever kommer att älska (alla åldrar)

Som läxa kan du be dina elever att lyssna på en sång som de gillar. Det kan vara vilken genre av musik som helst. De skall skriva en lista över musikteorielement som de kan identifiera i just den låten. De bör skriva ner vad de kan höra och var i sången (t.ex. efter hur många sekunder eller i vilken vers). Beroende på deras nivå kan detta vara typer av kadens och ackord som används, tempo och dynamik, eller rytmer. I nästa session kan du prata igenom några av deras exempel i klassen.

Musikteori behöver inte vara tråkigt. Med dessa idéer, spel och aktiviteter kan musikteori bli en spännande del av lektionen och hela klassen kommer att vilja vara med.
Idéer, frågor, saker att dela? Kolla in www.solfeg.io, appen som engagerar skolbarn att lära sig musik som rockstjärnor, eller skicka oss ett e-postmeddelande till:info@solfeg.io

Etiketter: undervisning tips