Musikläraren nr 2 2019

I årets andra nummer finns en sammanställning av Skolinspektionens granskning av musikämnet samt föreningens kommentar kring två frågor, dels av en krönika av GPs Erik Hilmersson, men också kring frågan om ett landsomfattande upphandlingsavtal. Du kan också läsa en intervju med Skolverkets nya undervisningsråd i musik, Camilla Götsten.

Mikael Perssons doktorsavhandling "Inte bara musik - om elevers positionerande i grundskolans musikklassrum" uppmärksammas också.
Serien med mer pedagogiska tips från Solfeggio fortsätter.

Musikläraren är MRs medlemstidning. Klicka här för info om hur man blir medlem eller för  prenumeration.