300 skolor i projektet      ”I Have A Dream”

Runt 300 skolor deltog i projektet Make Music Matter I have a dream!. Klass 5 på Gemö-skolan i Älmhult har utsetts till ”segrare” och kommer att framföra sin version av ABBA:s låt ”I Have A Dream” vid firandet av Barnkonventionen 30 år 20 november 2019 i Stockholm. I juryn ingick representanter för ABBA The Museum, UNICEF Sverige och Make Music Matter!

Juryns motivering :
”Klassen har på ett grundligt sätt tagit sig an uppgiften och arbetat ämnesöverskridande. Samtidigt som de har fått lära sig mer om Barnkonventionen har de utvecklat sina kunskaper och färdigheter i andra ämnen och på ett kreativt sätt skapat musik genom projektets digitala verktyg.”

Elever från de deltagande skolorna har använt ABBA:s låt ”I Have A Dream” och skrivit en ny text där de berättar om sina drömmar med Barnkonventionen som grund. Projektet handlar om musik, drömmar, entreprenörskap, kreativitet och digitalisering, samtidigt som det har stort fokus på medmänsklighet och barnens rättigheter.

Genom samarbetet med ABBA The Museum behandlas en betydelsefull del av svensk musikhistoria i popsagan ABBA inom ramen för projektet. Skolprojektet startade i
september 2019 och pågår under hela 2020. De skolor som deltar i projektet har tillgång till en webbportal med lektionsmaterial, lärarhandledningar, filmer, digitala verktyg med mera.
I samarbetet ingår även Sveriges Kommuner och Landsting. SKL har regeringens uppdrag att sprida kunskap om Barnkonventionen.

– I projektet ”Make Music Matter!” kan vi göra det på ett framgångsrikt och spännande sätt. Elever och lärare får fördjupa sina kunskaper om Barnkonventionen samtidigt som de får möjlighet att utveckla kreativitet, digital kompetens och entreprenörskap, säger Per-Arne
Andersson, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad på SKL.