Musikläraren nr 3-4 2019

I fokus för detta nummer finns två frågor som föreningen jobbat med under hösten. Du kan läsa föreningens remissvar på det nya förslaget till läroplan, men också föreningens brev och Musikhögskolarna i landets svar, i frågan om att det inte längre utbildas så många musiklärare för arbete i grundskolan.

Lotta Liljered, som är med i föreningens styrelse presenteras sig i en artikel.

Nytt material - "Flytande form – ett vågspel om vatten?" samt "Lärarens guide till musik" recenseras. Förutom det finns också tips om ett nytt material som heter "Man kan inte blunda med öronen" (se länkar nedan)

Om du är medlem kan du läsa tidningen i digital form genom att logga in på medlemssidan. Aktuellt lösenord finns i det senaste medlemsmailet.

Länkar:
blundamedöronen.se
orkesterora.nu
earguardian.se