Lärarens Guide till Musik

Det är med relativt långa intervaller som det dyker upp material i musik för lågstadiet. Det vi i stunden erinrar oss
är ett lågstadiematerial i musikteori utgivet av Ejeby förlag. Detta var nog för några år sedan? Glädjande då är att ”Lärarens guide till Musik” på förlaget Natur & Kultur nu dy-
ker upp som ett fräscht material för lärare som undervisar i åk 1-3.

Lektionsförslagen om instrumenten och speciellt om ”aktiv lyssning” är inspirerande att se (fina bilder) och att läsa igenom och kommer definitivt tilltala eleverna.

Boken (spiralbunden), som i huvudsak tar upp musikämnets teoretiska och praktiska moment innehåller bl.a:

  • Teoriavsnitt som är användbara för lågstadiet
  •  Bra förslag på hur man kan planera ett läsår i musik med teman, integration med andra ämnen mm.
  • Reflektionsfrågor och utvärderingshjälp till läraren.
  • Konkreta lektionsförslag med välgjorda kopieringsunderlag, t ex fina bilder på instrument.


På förlaget Adlibris hemsida kan man bläddra i början av boken och se hur den är!
Även den som undervisar på mellanstadiet hittar material som är användbart på många sätt.
Som sagt: En inspirerande och verkligen användbar bok.... /Sven Rydgård