Man kan inte blunda med öronen

Filmen ”Man kan inte blunda med öro-
nen” riktar sig i första hand till grund-
skolans elever årskurs 4-6 och tar på ett igenkännande sätt upp hörselvård, hälsosamma ljudnivåer och musikhörselskydd. Det är områden som finns i den aktuella läroplanen, i det centrala innehållet för ämnet musik.

Ändå glöms det ofta bort i undervisningen, eller prioriteras lågt då materialutbudet är något begränsat.
Bakom filmen står Med öra för orkester, ett projekt som drivs av Sveriges Orkesterförbund. Med öra för orkester vill med filmen underlätta för lärare att förmedla ljud- och
hörselkunskap till eleverna. Till filmen finns också enkla övningar i PDF-format.
Allt är kostnadsfritt att använda och finns på www.blundamedöronen.se.
Med öra för orkester erbjuder föreläsningar för lärare, elever och orkestrar över hela
landet.

Manus och regi: Maria Blom, AMMOT (Artister och musiker mot tinnitus) i samarbete med Med öra för orkester.
Produktion: Cinelandia AB

Filmen finansieras av Allmänna arvsfonden.

Länkar:

  • blundamedöronen.se
    Här finns filmen och tillhörande arbetsmaterial.
  • orkesterora.nu
    Sveriges Orkesterförbunds projekt Med öra för orkester, med fokus på hörseln. Med öra för orkester hjälper personer med hörselproblem, sprider förebyggande kunskap och delar tips om hörselrelaterade produkter. Föreläsningar erbjuds över hela landet.
  • earguardian.se
    Information om en unik och kostnadsfri app för ljudmätning. Utvecklad av Med öra för orkester.