Musikoteket

Under de senaste decennierna har sång och musik fått allt mindre utrymme i skolan. Björn Johansson som startade Musikoteket berättar från egna erfarenheter om sina tidiga år under 60-talet. ” .....Då fick vi sjunga minst några sånger varje dag, oftast till ackompanjemang med introduktion och melodistöd i rätt tonarter. Det fanns kontinuitet i våra sångstunder viket gav oss alla en bra plattform till framtida musicerande. Björns filosoferande över nu och då födde våren 2010 idén till Musikoteket, en webbaserad tjänst med målsättningen att öka möjligheterna till framför allt sång i skolan. Med tanke på dagens teknik måste man väl kunna låta sången ta plats på samma sätt som då, när bara en tramporgel gjorde det möjligt?

Anledningarna till att det sjungs för lite på många skolor är flera. Men det faktum att allt färre lärare kan spela instrument är kanske den största. Lektioner med musiklärare infinner sig också märkligt nog oftast efter denna den absolut viktigaste tiden för inlärning av röstkontroll och pulskänsla. Barnröster har generellt ett begränsat omfång på omkring en oktav, och dessutom hamnar de då de sjunger ofta i ett register som inte överensstämmer med de vuxnas. Det gör att vuxnas sång med barn många gånger sker i fel tonart ur barnperspektiv, vilket gör det onödigt svårt för dem att sjunga. På grund av detta är det bra att sjunga så mycket som möjligt till komp i tonarter som passar barn, även om det ibland kan göra det svårare för de vuxna.Vad detta ger för konsekvenser för framtida musiklektioner och möjlighet att uppleva musik kan man lätt räkna ut.

Idag erbjuder Musikoteket över 350 st låtar med tonart anpassad för barnröster, aktiviteter och lektionsunderlag länkade från musikdelens centrala innhåll i Lgr 11. Idag använder ca 1 340 skolor i Norden Musikoteket!

Etiketter: undervisning tips