Musiklyssning under pandemin

Att musiken genom alla tider har fyllt en viktig roll för att förstärka och framkalla känslor är inget nytt, musiken är en given tonsättare i våra liv. Vi väljer, medvetet och eller omedvetet, musik efter tillfälle eller sinnesstämning för att tonerna och rytmerna ska fylla den funktion vi precis då önskar. Högtider, sorg, glädje, tröst, träning, avslappning, mys eller för att bara vara just njutbar musik. Pandemin framfart under 2020 har påverkat oss alla, och så även våra musikval.

De senaste årens ökade tillgänglighet av musik på olika streamingtjänster har gjort möjligheterna oändliga vad gäller att botanisera och utforska både ny och gammal musik. Våra musikval har också blivit mätbara på ett annat sätt än tidigare då man till stor del endast listade antalet sålda skivor. Nu kan vi via data från bl.a. rapporter som Spotify presenterar få faktiska siffror på hur olika artister och låtar florerar men också på hur många gånger en låt faktiskt har streamats samt vad som spelas, just nu, i lurar och rum runt om i hela världen. SVT-Kultur har vid ett par tillfällen tagit upp frågan om våra musikval under den pandemi som Covid -19 orsakat. Där har vi bl.a. kunnat läsa om hur 2020 blev året utan sommarplåga, dvs. låtar som ständigt spelas i olika medier. Detta skulle man kunna tolka som att musikvalen världen skulle gjort under året inte varit i stil med detta trallvänliga, lättsamma och glada fenomen vilket i så fall skulle gjort att det inte funnits plats för en sommarplåga på spellistorna detta år. Dock verkar denna tolkning vara allt för enkel.

SVT kultur presenterade i en annan artikel analyser från en undersökning där 370 olika forskare samarbetar. Till denna rapport har man samlat in data från 7000 personer runt om i Europa kring deras musikval under våren och där visade det sig att det är glad och ”peppig” musik som dominerat. En av forskarna i studien, Niels Christian Hansen, som är assisterande professor vid Aarhus Institute of Advanced Studies i danska Århus kommenterar till SVT kultur att ”Människor har lyssnat på nostalgisk musik som påminner dem om hur saker och ting brukade vara i en bättre tid, när dom var unga och allting var spännande … När en kris slår till kan man säga att musiken blir som en medicin som vi vänder oss till”.

Historiskt har man kunnat se att det vid stora katastrofer har varit sorglig och melankolisk musik som lockat lyssnare, men i denna kris som pandemin skapat så har trenden gått åt ett annat håll. Nu verkar pandemins utveckling ha skapat ett större behov av ”pepp”, hopp och glada minnen istället för sorg och tröst. Kanske kan man hitta svaret på detta i konstaterandet att det i en plötslig katastrof finns ett stort behov av bearbetning, sorg och tröst men att i pandemins vardag, som håller i sig över tid, behöver vi hitta musik som får oss att hålla i och hålla ut samt tro på en ljusare framtid.

Så tillbaka till sommarplågan. Om det nu är så att pandemin gjort att vi lyssnar på mer glad och hoppfull musik, varför fanns det då ingen plats för en ny sommarplåga? Kanske finns svaret någonstans mellan dessa olika spaningar som gjorts av SVT kultur. I denna kris har man drömt sig tillbaka till tiden före pandemin, till glädjen och enkelheten som varit i jämförelse med alla restriktioner och personliga avkall 2020 inneburit. Det är en utdragen kris som uppmanar till uthållighet och tålamod. Då har äldre musik som väckt fina, glada minnen seglat upp och blivit än viktigare. Kanske kan man då ana att ny musik som försökt ta sig in i sommarplågornas universum inte riktigt känts trovärdig. Musik som ska ge hopp om ett ”sedan” genom minnesbilder om hur det var ”då”, innan pandemin bröt ut, behöver vara just det, musik från ”då” och inte från ”nu”.

Oavsett vad, så är musikens påverkan och ”nytta” i livets alla skeenden stor. Paradoxalt nog är kulturen ett av de områden som drabbats hårt under pandemin. Kulturen må gå på knäna i många avseenden just nu, men den är livsviktig! Så oavsett vad du lyssnar på eller varför – NJUT och stöd kulturen när och där du kan. Lotta Liljered