Musikläraren nov 2020

I årets andra välfyllda nummer av vår medlemstidning får du läsa om :
- Föreningens arbete i olika frågor
- Corona ur olika perspektiv
- Kulturskolan
- Utbildningsdepartementen utredning om att stärkta skolbibliotek och läromedel
- Hur du bemöter elever med ADHD och AST
- Recensioner av Gitarrsåklart 1, Låtlådan , Bästa bandet samt en bok om Georg Riedel
- Sjung svenska folk

Du får också en tvåstämmigt arr av ordförande Kristina Stenborgs: Se Lucia är här

Länkar i detta nummer:

MAKE MUSIC MATTER  2/12
www.annamalcus.com