Musikläraren mars 2021

I detta nummer finns bl a MRs frågor och tankar om det nya timplaneförslaget. Arbetet med en uppdatering av Sångboken Sjung svenska folk är på gång och du kan vara med att hjälpa till med detta arbete. Du kan också  läsa en längre artikel där Göran Nikolausson skriver om kreativt musikskapande med digitala verktug. 
När det gäller läromedel och andra intressanta musikböcker uppmärksammar vi  Kenneth Holmströms A-vista teknik , Lars Lilliestams "Lyssna på musik". samt Musikoteket ett webbaserat läromedel. Det finns också en recension av Stora Musikboken. 

Här kan du läsa tidningen i pdf-format
 

Om du vill stödja föreningen - bli medlem


Länkar:
Sjung svenska folk - påverka innehållet genom formuläret
https://forms.gle/9ETecMyScpJBHg8u6
Komponera mera! – Musiklärarportalen (musiklararportalen.se)
Timplaneförslaget
Ny kursplan från 2022
Kommentarsmaterialet
Musikaliskaakademien