Musikoteket.se

Under våren 2010 föddes idén till Låtoteket där tanken var att skapa en webbaserad tjänst med målsättningen att öka möjligheterna för framför allt sång i skolan. Inför läsåret 2010/2011 gick Låtoteket ”Live” och upphovsmannen till sidan Björn Johansson hade tänkt att mål-gruppen skulle vara mot eleverna i de tidiga åren, alltså elever upp till årskurs 3. Där hade Björn sedan ett par år identifierat att denna målgrupp hade fått allt mindre möjligheter att sjunga i skolan. Anledningen till det var flera, men det faktum att allt färre lärare kan spela instrument är kanske den största. Även att musikundervisning som ges av legitimerade musiklärare infinner sig märkligt nog oftast efter denna absolut viktigaste tiden
för eleven när det gäller inlärning av röstkontroll och pulskänsla.

Under Låtotekets första läsår kom det fram efter en del korrespondens med användarna att det var mer än bara sången man kunde skapa underlag för. Målgruppen kom att utökas mot elever i F-6, och en mängd aktiviteter och lektionsunderlag som utgick ifrån musikdelens centrala innehåll i Lgr 11 tillkom. I och med att sidan utvecklades till att innehålla så mycket mer än bara låtar så gjordes en namnbyte 2015 till Musikoteket..

Målsättningen med Musikoteket har alltid vart att tillhandhålla en plattform för pedagogen där man hittar massor av värdefullt pedagogiskt material som ger stöd i undervisningen. Material som ger möjlighet för skolans verksamhet skapa kontinuitet och upprätthållande av de traditioner där musiken finns som ett självklart inslag men även en plattform som skapar en grund för gemensam samsyn på musikundervisningen.


Det här med att dela in läromedel i olika årskurser är inte en självklarhet för oss på Musik-oteket. Vi ser istället att vårt pedagogiska material ger pedagogen möjligheter att skapa en planering och ge bästa förutsättningar för att eleven ska nå sitt allra bästa jag då det är pedagogen som känner sin grupp/elev bäst. Det finns t.ex. elever i årskurs 5 som har kommit så långt i sitt lärande när det gäller musik att de jobbar med kunskapskraven för slutet av årskurs 9 medans en annan elev som går i årskurs 8 behöve repetera vissa kunskapskrav för slutet av årskurs 6 för att befästa en grund-kunskap i ämnet och kunna gå vidare i sitt lärande. Då är det sällan eleven upplever det som positivt att det står att läromedlet inriktar sig mot elever i årskurs 6. Vi vill bygga självkänsla och då är det bra att bygga bort årskurs-indelning. 

Under januari 2020 bytte Musikoteket ägare och Tobias Gustafsson tog över rodret. Ny logotyp skapades samt ett annat upplägg på hemsidan, främst när det gällde det pedagogiska materialet som under året som gått utökats rejält. En glädjande nyhet var vid årsskiftet 20/21 då Musikoteket förvärvade Musikrum Rickard, som var en blogg/hemsida som funnits i 8 års tid., skapad av musikläraren och eldsjälen Rickard Carlsson från Halmstad. Många skolor runt om i Sverige använde sig av det materialet som fanns på sidan. Då mycket av materialet inriktade sig mot elever i högstadiet så blev det ett fantastiskt komplement till Musikotekets befintliga material vilket medförde av vi nu tog oss fram till målet med att: ”Musikoteket ska vara ett webbaserat läromedel för musik i grundskolan (F-9) med låtar och pedagogiskt material”.

En skollicens på Musikoteket ger alla elever och personal på skolan möjligheter att använda Musikoteket hur mycket man vill och kan när som helst logga in på skolans enheter eller hemifrån och ta del av alla låtar och material. Musikoteket är under ständig utveckling och repertoaren med låtar och pedagogiskt material utökas kontinuerligt vilket i många fall sker
efter önskemål från användarna. Idag använder 1 647 stycken grundskolor/gymnasium och kulturskolor Musikoteket.