”Från kris till kraft” - Återstart för kulturen

Den 30 sep lämnades utredningen om kulturens återstart till kulturminister Amanda Lind. Utredaren Linda Zachrison lämnar i sin utredning 11 förslag varav ett förslag rör kulturskolan och kultur i skolan.

Utredningen föreslår att de statliga bidragen till kulturskolan ska permanentas och att en
utredning bör tillsättas med uppdraget att analysera om det behövs ytterligare insatser för att främja en jämlik tillgång till kulturskoleverksamhet i hela landet där bland annat en kulturskolelag bör analyseras.
Utredningen har haft dialog som metod och de har träffat 150 aktörer och många som sänt in skriftliga förslag. Problem som utredningen identifierat är bland annat intäktsbortfall, kompetenstapp, arbetslöshet samt hinder för internationellt arbete.

– Vi har redan reserverat 745 miljoner i kommande års budget för de förslag som utredningen skulle komma med. Vi kommer att behöva analysera utredningen innan vi preciserar mer, säger kulturminister Amanda Lind när hon tog emot rapporten.

Kulturskolerådet lämnade in en egen rapport till den pågående utredningen ”Återstart för kulturskolan efter coronapandemin”, där olika förslag presenterades.

– Vi är väldigt glada att utredningen tog till sig Kulturskolerådets inspel och att kulturskolan finns med i rapportens förslag. Särskilt viktigt är förslaget om att utreda lagstiftning. Nu hoppas vi att kulturministern förverkligar dessa förslag, säger Torgny Sandgren, Kulturskolerådets generalsekreterare.

Läs Kulturskolerådets rapport och förslag

Läs utredningens betänkande: