Notysing


Notysing är appen där man lär sig musik genom att sjunga. Läromedlet har testats i flera skolor i Stockholmsområdet, men även av elever och lärare utanför Sveriges gränser. Appen skapar möjligheter för framtidens musikundervisning och har blivit ett hjälpsamt verktyg under coronapandemin.

Vi pratar med Johan Ronström, Produktägare för Notysing.

Hej Johan, ditt företag Doremir Music Research har utvecklat en utbildningsapp tillsammans med Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Hur har det samarbetet gått till?
- Vi på Doremir har utvecklat AI-teknik för igenkänning av musik i inspelningar. Företaget har sina rötter i Musikhögskolan och i kontakt med dem föddes idén att använda vår musik-teknologi till att göra interaktiva läromedel i musik. Vi fick stöd från bl.a. Vinnova för att ut-
veckla appen Notysing där elever kan lära sig musik genom att sjunga. Samarbetet med Musikhögskolan i Stockholm har gjort att vi kunnat utveckla appen och samtidigt testa pedagogiken med forskningsmetoder på riktiga användare.

Vad går då appen Notysing ut på?
- I Notysing sjunger du efter i ditt eget röstläge och får feedback på din nivå. Du
börjar med att härma en enda ton och sedan tre. Och redan efter första lektionen kan du sjunga “Spanien” efter noter. I olika övningar får du härma skalor och melodier på din nivå.

Man lär sig musikteori också alltså?
- En förutsättning när vi började med Notysing var att inte förklara så mycket, utan att man istället lär sig genom att göra. Du guidas av figuren Noty genom koncept som tonnamn, tonplatser, puls, rytm och notvärden utan att det känns som en teorilektion. Sången är i fokus
och lektionerna kopplas hela tiden till riktiga låtar och noter. ute i skolan. Vi har testat framförallt i åk 4-9 men vi kan se att appen skulle fungera för både yngre och äldre elever. Vi
har också haft ett tätt samarbete med ett skoldistrikt i San Diego, USA, som testat och gett feedback. Att löpande prata med lärare och elever varit väldigt värdefullt. Vi har kunnat få insikter på allt från pedagogik till teknik och design.

Hur har mottagandet varit?
- Notysing har blivit väldigt uppskattat av både lärare och elever. Förutom själva lektionerna är lärare glada över att kunna få stöd till betygssättning i anslutning till läroplanen från Notysings Dashboard. En annan kul grej var att Notysing nyligen blev utsedd till Cool Tool Finalist 2021 av The EdTech Awards. Det är kul när en så stor aktör lyfter det vi gör!

En som forskar på lärandet med Notysing är Anna Backman Bister, Lektor i musikpedagogik på Kungliga musikhögskolan.

– Eleverna tycker den är rolig, lättanvänd och nyttig för deras lärande. Flera lärare har även berättat att de elever som tidigare inte vågat sjunga nu har hittat sin röst, säger Anna Backman Bister och fortsätter:
– Att lära sig noter är inte ett måste för att kunna spela musik men det skapar möjligheter för framtiden, fler bör därför få möjligheten att lära sig. Man skulle kunna säga att Notysing är ett demokratiskt verktyg som gör musikteorin tillgänglig för fler.