Huvud, axlar, knä och tårar

Boken är utgiven av BAM; Body Art Mind, som drivs av Sveriges Orkesterförbund. Författarna Maria Sjögren, Andreas Forsman och Louise Hellbom är alla anställda i projektet vilket erbjuder hälso-
främjande insatser för kulturutövare.
Boken är som undertiteln säger just detta: en arbetsbok för kulturutövare. Här tar man upp de olika fällor man som kulturutövare kan fastna i, såväl fysiska som psykiska och tillhandahåller både djupare reflektioner och mer handfasta tips.
Många av de handfasta tipsen kan tyckas enkla och självklara – som till exempel att fysisk aktivitet kan hjälpa till att frigöra kreativitet – men visst är det lätt att glömma sådana självklarheter när man befinner sig i stress? Då kan det behövas en påminnelse.

Boken lämpar sig både som teoretisk läsning och för praktisk användning. I varje kapitel kan man välja hur djupt man vill gå in i arbetet med sig själv. Förberedelse finns för att gå riktigt djupt in i de kapitel som lämpar sig för detta, här finns självtest och sidor med tomma rader för anteckningar om självreflektion.
Det är just blandningen mellan praktiska övningar och funderingar på hur tankar kan påverka oss som tilltalar mig. Jag kan ibland känna en viss mättnad på självhjälpsböcker som vill ge mig en quick fix genom enkla instruktioner i hur jag ska ändra mina tankar men ibland är det dock kanske just en sådan enkel sak som är lösningen.
Man skulle som sagt kunna argumentera att många saker i boken är självklarheter – som att promenader är bra för kreativiteten – men här behandlas sådana ”självklarheter” på ett spännande och genomtänkt sett som kanske får mig att verkligen ta den här promenaden eller faktiskt göra den där uppvärmningen.
Flera av kapitlen avslutas med en personlig berättelse som ger ytterligare en input på det författarna valt att belysa. Varje kapitel innehåller delarna; Utforska Öva Reflektera Tips Självtest Fakta
Jag kan också välja gå djupare in i kapitlen och använda de självtest och de sidor med
tomma rader som är till för anteckningar om självreflektion. Allt som allt en behändig liten bok på drygt 100 sidor som hjälper mig att ta mitt jobb som artist och mitt psykes och min kropps reaktioner på allvar och behandla dessa med respekt.

Kia Skog

Etiketter: recension