MRs första stipendiat

Jag heter Miranda de Verdier och är musiklärare på Västra Stenhagenskolan i Uppsala. Jag har tilldelats Musiklärarnas Riksförenings stipendium för att genomföra ett projekt med
elevkonserter.

Västra Stenhagenskolan delar lokaler med Stenhagens Kulturcentrum, med bibliotek, fritids-gård, seniorrestaurang, idrottshall, kulturskola och rum för föreningsliv. Några gånger per termin anordnas musikluncher i Stenhagens kulturcentrum, då inbjudna artister framför
musik. Publiken på musikluncherna är företrädesvis seniorer och konserterna ges i senior-restaurangen som också är skolans matsal, dock efter elevernas lunchtid.

Jag arbetar på skolan sedan ett år tillbaka och undervisar årskurs 7-9 i musik. Jag vill gärna ge mina elever möjlighet att framträda för publik. Det ska vara frivilligt för de elever som tycker att det vore en rolig utmaning. Stipendiet möjliggör att jag kan lägga extra tid på planering,
repetitioner och genomförande av konserterna tillsammans med eleverna. Min förhoppning är att projektet med elevkonserter ska motivera eleverna ytterligare i musikämnet och öka intresset för aktivt deltagande i kulturlivet.

Västra Stenhagenskolan är en skola med varierat socioekonomiskt upptagningsområde och alla har inte möjlighet att exempelvis ta musiklektioner privat. Det finns mycket glädje, värme och engagemang hos skolans elever och vi är en skola med en uttalad vision att alla elev-
er ska få möjlighet att lyckas. Jag vill ge eleverna en större chans till stärkt självförtroende i att vara och se sig själva som musikaliska aktörer och kulturbärare.

Nu planerar jag tillsammans med verksamhetsledaren för Stenhagens kulturcentrum in ett datum under vårterminen för en musiklunch i form av elevkonsert, som förhoppningsvis blir den första av många framöver.
Miranda de Verdier

Etiketter: stipendium