Estetkongress Västerås

Som representant för MR fick jag möjligheten att medverka i höstens Estetkongress på Carlforsska gymnasiet i Västerås 7-9 oktober.
Ett spännande och givande event med många intryck och trevliga möten. Nationell Estetisk Kongress (NEK) är ett nätverk för alla som verkar för utveckling på framförallt gymnasiets estetiska program samt för alla gymnasieskolor som erbjuder estetiska kurser. NEK fungerar
också som ett nätverk för de konstnärliga högskolorna. Nytt för i år var att även Gymnasiesärskolan deltog i kongressen.

Varje år arrangera en kongress som erbjuder föreläsningar och information kring Estetiska programmet och estetiska kurser, samt fortbildning och inspiration i form av workshops, demonstrationer och presentationer. Stor vikt läggs dock vid möjligheten att möta kollegor från hela landet och därigenom ges möjlighet att jämföra olika sätt att förhålla sig till kurser, bedömningar och genomföranden.

Årets kongress var förlagd till Västerås och Carlforsska gymnasiet. Förutom ett spännande utbud av workshops och kurser blev vi kongressdeltagare underhållna av de duktiga och begåvade eleverna från det estetiska programmet på skolan, allt från stillsam pubunderhållning på fredag kväll till härligt röj med dans under lördagskvällen.

Kongressen inleddes med att vi hälsades välkomna av Sverker Zadig som representant för Nationell Estetisk Kongress. Sverker Zadig har tidigare haft expertuppdrag för Skolverket i framtagandet av nya Program-, Ämnes- och kursplaner för musikinriktningen vid Estetiska programmet. Han stod också som organisatör för höstens kongress som till stor del handlade om de nya kursplanerna och om att skriva remissvar till dessa.

Därefter berättade Niklas Hjulström som är konstnärlig ledare för Västmanlands teater om sitt arbete med att få teatern att fungera som en kommunikatör mellan invånarna i samhället. Man har lagt stor vikt vid att lyssna på invånarnas önskningar och berättelser och byggt sin repertoar på detta. En spännande infallsvinkel som resulterat i flera föreställningar med särskild betydelse för boende i kommunen.

Fokus för årets kongress låg som sagt på införandet av ämnesbetyg. För att hjälpa oss till djupare förståelse kring detta hade man bjudit in Andreas Bhatti som är undervisningsråd vid Skolverket med ansvar för estetiska programmet. Han förklarade bl.a. hur man planerar att slå
ihop kurser för att kunna omvandla dem till ämnen med progression. Att dessa omvandlingar till ämnen inte är en enkel uppgift blev uppenbart under den frågestund som följde på hans föredrag, med varje lösning dyker det upp nya problem.
Andreas Bhatti uppmanade också alla kongressdeltagare att skicka in kommentarer och funderingar kring detta vilka senare kan komma till användning som remissvar.

Vi bjöds också under denna inledande dag på en paneldebatt där man diskuterade hur högre konstnärlig utbildning påverkas av att ”estetisk verksamhet” inte längre är ett kärnämne på gymnasiet.
Medverkande vid denna debatt var Helena Wessman - Rektor för Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, Maria Lantz - Rektor för Konstfack, Stockholm, Sanne Kofod Olsen - Dekan för konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet.
Panelen var enig om att EV är ett viktigt ämne vilket bekräftats av forskare från olika fält. Man har bl.a kunnat se en koppling mellan ökad mental ohälsa och borttagande av EV.

Under lördagen fanns ett stort utbud av workshops att välja mellan. Allt från dans och teaterimprovisationer till diskussioner kring upplägg av olika kurser.

Kongressen avslutades med ytterligare diskussioner kring ämnesplaner och betyg och ett nytt möte med Andreas Bhatti. Ett bra upplägg då man på detta vis hade hunnit fördjupa sig ännu mer i frågorna. Ett stort tack till NEK och Sverker Zadig för en fantastisk helg med många spännande möten, fantastisk mat och härlig underhållning.

Vid nästa års kongress i Växjö, 20-22 oktober 2023 medverkar bl.a. Lars Strannegård som talare. I sin föreläsning ”Kunskap som känns” berättar han om hur historia och estetiska upplevelser är nödvändiga för att uppnå en djup kunskap.

Kia Skog