Sim Salli Surrum

Sim Salli Surrum innehåller 42 sånger beledsagade av rytmikmetodiska idéer av Anette
Wikenmo, som också står som kompositör till samtliga alster. Boken är i A4-format, spiralin-
bunden, och finner lätt sin plats som användarvänlig på såväl ett notställ som i handen. Boken är utgiven av Isaberg Förlag.


Melodierna med såväl sång som utan vokalt inslag hittar vi på förlagets hemsida, en mer än välkommen ”service” för de pedagoger som kanske behöver lite stöd vid första bekantskapen av sångerna. Till varje sång hör som sagt ett rytmikmetodiskt avsnitt med förklaring av själva sången samt tips på hur man praktiskt och metodisk med rytmikmetoden kan gå till väga. Inledningsvis i förordet konstateras att ”Musik ska brukas för att ha roligt” och.... ”att alla kan vara med oavsett ålder, mognad och nationalitet”. Vi blir nu lite oroliga. Är inte mer musik mer än så? Men vi lugnas efter några sidor.
Avsnittet ”Bokens upplägg” ger oss tydliga anvisningar och avslutningsvis förklaras
rytmikmetoden. På sidan 88 av 95 sidor beskriver Anette Wikenmo begrepp som barnen skall träna utifrån i boken givna teman.

Musikläraren tycker att boken är väl genomarbetad med ett lättillgängligt och progressivt innehåll både avseende sånger, teman och metoder. De inspelade sångerna kan efter upprepad lyssning te sig lite väl synkop- och ackordtyngda, en notering som förhoppningsvis går barnen förbi. Sångerna sjungs i de fyrtiotvå inspelade sångerna av en samma röst. En
variation hade varit att föredra. Boken är aptitlig och illustrationerna av Ellinor Ericsson fägnar både öga och själ. Grattis till en härlig sångsamling med kunskapsinriktning för de yngre barnen.

Etiketter: recension