Musikläraren nov 23

För första gången på flera år kommer denna tidning också att tryckas och dyka upp bl a  i alla medlemmars brevlådor i månadsskiftet november/december. Som vanligt ett fullspäckat nummer med bl a:
- ett reportage från estetkongressen i Växjö
- skrivelser med svar (bl a om GDPR)
- svar till Susanne Nyström
- MRs första stipendiat
- om musikterapi: Avhandling Musik för kropp och själ
- Musik som medicin
- Arbetsmiljöverkets riktlinjer för hur musikundervisning 
- Make Music Mattes
Vi tackar också  gästkrönikören Carolina diMaria 

Länkar:
Sjungande barn
Skolforskningsinstitutet : Att stödja elevernas lärande
Arbetsmiljöverket

Läs tidningen i pdf-format