MRs gymnasieenkät

Jobbar du med musik på gymnasiet? Vi behöver dina tankar och åsikter!

Under läsåret 2014/2015 genomförde föreningen en enkät till alla musiklärare. Vi fick över 900 svar!! Vi har fått ett bra underlag som på ett tydligt sätt visat hur situationen för musikämnet och dig som musiklärare är i landet.  Detta  har vi kunnat använda bl a vid kontakter med olika beslutsfattare
och som underlag för bl a debattartiklar.
I både vår tidning ”Musikläraren” och på vår hemsida kommer du få  möjlighet att ta del av resultatet.
 
 
Klicka på länken för att komma till enkäten:
https://sv.surveymonkey.com/r/MRgymnasieenkat

Etiketter: gymnasium enkät