Brev till Björklund

Till Utbildningsdepartementet
Att: Jan Björklund


Angående garantier för likvärdig utbildning
Den 6 oktober 2011 påbörjade Musiklärarnas Riksförening ett upprop riktat till landets 7-9 skolor gällande mindre undervisningsgrupper i musik. Samtliga 7-9 skolor i landet har kontaktats. Uppropet fortsätter under våren 2012.

Musiklärarna har uppmanats att
att bestämma tid med rektor och diskutera undervisning i mindre undervisningsgrupper
att under lektionerna med alla klasser, presentera uppropet för eleverna och därefter ge dem möjlighet
att skriva under uppropet
att anslå uppropet med namnlista på skolanatt meddela sig med Musiklärarnas Riksförening

Det som framkommer efter uppropets första månad är att den svenska skolan knappast är likvärdig. Förutsättningar för att bedriva den undervisning som krävs för att leva upp till kursplanemål och centralt innehåll varierar stort i ämnet musik. Musiklärarnas Riksförening har tidigare påtalat att musiklärare har en utsatt arbetssituation både vad det gäller lektionstiden och arbetsmiljön.

Lektionstiden varierar och är alltför knappt tilltagen i förhållande till de mål som skall uppnås och för att kunna göra en likvärdig och rättvis bedömning av eleverna. De flesta musiklärare drabbas av ljudöverkänslighet och tinnitus - även elever. Att under lång tid vistas i höga ljudmiljöer bidrar också till stressrelaterade problem.

Kraven i Lgr11 har avsevärt skärpts. Därför är ekvationen enkel: Färre elever i undervisningsgruppen minskar besvär och problem för såväl lärare som elever!

Fråga: På vilket sätt kommer departementet att verka för att musiklärare ges möjlighet att bedriva en undervisning som lever upp till kraven i Lgr11? MR anser att regeringen på något sätt måste styra de medel som ges till kommunerna och skolan!
Musiklärarnas Riksförening
Kristina Stenborg