Svar från departementet

Hej Kristina,

Jag är ledsen att svaret dröjt. Jan Björklund tackar för ditt brev, och han har bett mig, som medarbetare i den politiska staben, att svara på det.

Eftersom skolan står under kommunalt huvudmannaskap, är de krav som ni framför om mindre undervisningsgrupper i musik i skolan något som faller under kommunens ansvar. Regeringen har inte för avsikt att närmare reglera hur stora undervisnings-grupperna i musik eller något annat ämne ska vara, eftersom detta måste kunna anpassas efter de olika förutsättningarna som råder på varje skola. Däremot måste kommunerna givetvis se till att det tilldelas så mycket resurser till skolan att målen i varje ämne kan uppnås. Jag önskar er därför lycka till i ert fortsatta arbete.

Med vänliga hälsningar
Emma Söderberg Majanen
Utbildningsdepartementet

Etiketter: skrivelse regeringen