Årsmöte 2012

Förutom sedvanlig saker som verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport och val av styrelse
kom många frågor och idéer upp på årsmötet. På nästa styrelsemöte, 12 maj, planerar styrelsen en verksamhetsplan med utgångspunkt i vad som kom fram.

Ett axplock från vad som diskuterades på årsmötet :
MR arbetar för att stärka musiklärarnas status på arbetsmarknaden. Föreslogs att MR arbetar fram en sammanställning av forskning som stöttar medlemmar i förhållande till arbetsgivaren och att MR kontaktar journalister om musiklärarutbildningarna i Sverige.

På årsmötet diskuterades och informerades om tidigare samarbete med Lärarförbundet. MR är öppna för att driva musiklärarfrågor med vilket förbund som helst. De frågor som MR har i fokus är musiklärarfrågor och MR samarbetar därför gärna med de flesta aktörer som driver sådana frågor.
Frågor som också diskuterades var att många gymnasielärare i musik har fått nedsatt tjänst i ämnet och problematiken kring att det inte finns någon utbildning för blivande yngreårslärare. I nya lärarutbildningen finns som tillval Musik 30 högskolepoäng, utan förkunskapskrav eller antagningsprov. Dessa lärare skall sedan sätta betyg i årskurs 6.

När det gäller tidningen Musikläraren bestämdes att information om att medlemmar skall skicka sin epost-adress till Sven Rydgård och att det ska finnas en "tipsförslags-ruta" i tidningen som MR:s medlemmar kan använda för att kontakta MR angående förslag om innehåll.

Förutom detta kom många förslag på vad tidningen kan innehålla:
en "Forskningsspalt" kring frågor som berör musiklärare.

  • uppmärksammande av att musiklärare anställs av kulturskolan för tjänstgöring i grundskolan med sämre tjänstgöringsvillkor.
  • om Lisa Bengters Facebook-sida för halvklass i musik och uppmana läsare att bli medlemmar på sidan.
  • om lärare som har halvklass och hur det kan vara när rektor och kollegor tänker positivt kring musiklektioner i halvklass. Dessutom ta med de positiva exempel på hur vissa gymnasieskolor lägger halvklasslektioner i musik.
  • om att vara tuff i förhandlingar kring kör/Lucia/Julavslutning mm. Viktigt att kompenseras för arbetet. Viktigt att det räknas som kvalificerad undervisning.
  • om de nya förutsättningarna för Lärarlyftet
  • om musiklärare som mentorer på skolorna.
  • om att medlemmar ska kunna välja om de vill ha tidningen i PDF-format eller som papperstidning.


När det gäller hemsidan informerades om förslag om byte av program och webbhotel. Det kom också fram förslag om att ha Musikläraren som onlinetidning på hemsidan under förutsättning att man har möjlighet att bygga upp medlemssidor som kräver inloggning, om att ha ett diskussionsforum för musiklärare samt att ha hemsidan som bas för bedömningsexempel och annat som kan hjälpa musiklärare i deras yrkesroll.

Årsmötet avslutades med att ordförande Kristina Stenborg tackade de närvarande för sitt engagemang

Etiketter: årsmöte