Arbetsmiljön sliter

Med lägre ljudnivå, färre arbetsuppgifter och mindre grupper kan fler lärare hålla hela arbetslivet. Enligt en undersökning från Lärarförbundet tror en tredjedel av lärarna i bild, musik och slöjd inte att de orkar arbeta fram till pensionen. Lärarförbundets enkät till lärare i praktiska och estetiska ämnen i grundskolan besvarades av 3 798 lärare i estetiska ämnen. Svarsfrekvensen var 56 procent.

Många arbetsuppgifter, gruppstorleken och ljudnivån utgör stora påfrestningar, visar Lärarförbundets enkät. Drygt var tredje lärare i undersökningen bedömer att de inte kommer att kunna undervisa fram till pensionen De yngsta lärarna, under 34 år, är mest pessimistiska. 47 procent av dessa tror inte att de kommer att orka jobba ett helt arbetsliv. Det återspeglas också i sjukskrivningar. Var tredje lärare i musik och slöjd uppger sig någon har gång varit sjukskriven på grund av arbetet. För bildlärarna är siffran ännu högre, 40 procent. Som orsak till sjukskrivningen anger hälften av lärarna mental belastning. För lärare i musik- och kulturskolan är fysisk förslitning ett annat av huvudskälen.

”Undersökningen illustrerar tydligt hur situationen ser ut för lärarkåren. Arbetsbelastningen har ökat”, påpekar Eva-Lis Sirén, ordförande i Lärarförbundet.
Källa: Uttryck 2013
Etiketter: arbetsmiljö