Årsmöte 2015

Musiklärarnas Riksförenings årsmöte 2015 hölls den 15 mars i Göteborg.
Förutom sedvanliga ärenden som verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport
och val av styrelse kom många frågor och idéer upp på årsmöt

Årsmötet hölls lördag 14/3  på Artisten i Göteborg och inleddes med en trevlig lunch. Styrelsen fick förnyat förtroende, men ledamoten Anna Andersson blev avtackad av ordförande Kristina Stenborg.
Hennes plats kommer att tas av Katarina Landerstedt. Ny suppleant är Malin Olah.

Förutom fortsatt diskussion om enkäten och uppföljningen av den, kommer i nästa nummer av vår tidning, bestämdes också inriktningen för det kommande året. Några av de aktuella frågorna är:
- Musikämnet på gymnasiet
- Kommunala musikskolan
- Lärarlegitimationen
 
Etiketter: årsmöte