Årsmöte 2016

rsmötet genomfördes lördagen 9 april på Artisten i Göteborg,

Malin Olah  samt Elin Andreasson är nya i styrelsen medan Torbjörn  Agerberg, Katarina Landerstedt, Rune Fredriksson samt Kristina Stenborg valdes för ytterligare ett år. Längst till höger på bilden syns avgående kassören Sven Rydgård.Under det kommande verksamhetsåret kommer föreningen fortsätta att arbeta för att stödja musiklärare i landet. Extra fokus kommer vara:
- Digitalisering av föreningens tidning.
- Samarbete med Nordiska föreningen samt Skolforum
- Gymnasielärarenkäten
- Rekrytering av nya medlemmar till föreningen och styrelse.
- Undersöka orsaker till att  inte musikforskarna syns i den allmänna debatten.
- Föreningen ska vara mer officiellt aktiv i Facebookgruppen “Musiklärarna” bl a genom att visa vad föreningen anser och arbetar med.
- Att föreningen ska vara representerad på samtliga utbildningar för musiklärare i landet samt utarbetar riktlinjer för möjligheter för medlemmar till att ansöka om bidrag.
 

Etiketter: årsmöte