Upprop för breda kunskaper i musikämnet

På styrelsemötet i helgen diskuterades bl a debattartikeln i Svenska Dagbladet. MR stödjer tankarna i denna artikeln och har därför skickat en skrivelse till  Aida Hadzialic på Utbildningsdepartementet:

Musiklärarnas Riksförening, MR, har tagit del av debattartikeln i Svenska Dagbladet, torsdag 26/5, 2016, undertecknat av bland andra konserthuschef Helena Wessman m fl. I artikeln uttrycks en oro för den västerländska konstmusikens marginalisering i ungdomsskolan och kulturskolan.

Vi delar denna uppfattning, men i de nya läroplanerna från 2011 specificeras inte direkt innehållet för olika epoker. Den begränsade tiden i ämnet gör att många lärare inte hinner med att ge en orientering i västerländsk konstmusik.


Inför kommande utredningar om gymnasieskola och kulturskola föreslår MR:

• Utöka antalet timmar för musikämnet i skolans undervisning så att eleverna
ges större möjlighet att få tillgång till uttryck från musik från olika epoker och
kulturer.

• Se till att samtliga elever på gymnasieskolan ges möjlighet att välja ett estetiskt
ämne. MR har under 2016 publicerat en debattartikel i bl a Skolvärlden (160205).
I artikeln pekar vi på det stöd som forskningen påvisar för de estetiska ämnenas
betydelse i skolan.

• Inför en lärarutbildning som ger behörighet att undervisa på kulturskolan.

För MR:s styrelse,
Kristina Stenborg, ordförande
Etiketter: skrivelse debatt