Tillsammans kan man påverka

Föreningen konstaterar med glädje att ämneslärarföreningarnas gemensamma arbete med att påverka politiker när det gäller Skolverkets tankar på att ta bort statsbidraget  har gett resultat.

Med debattartikeln (se nedan) och olika uppvaktningar av bl a sakkunniga går det att förändra redan tagna beslut. Detta visar tydligt att man tillsammans kan påverka.

https://www.svd.se/fridolin-amneslarare-ska-fa-tillbaka-bidrag