Nätverk i Göteborg

Nätverk i musik arrangerade lördagen 14 oktober sin fyrtionde konferensen.
Nätverket träffas två om gånger om året, i mars och i oktober.
Konferensansvarig sedan starten 1995 är Torbjörn Agerberg, verksam som musiklärare på Kvarnbyskolan i Mölndal och som didaktiklärare vid Högskolan för Scen och musik i Göteborg.

Temat för dagen var musik och integration, med underrubrikerna: körsång som intergration, musik som språkinlärning, orkester med nyanlända samt ”Songlines”, ett musikaliskt intergrationsprojekt.
Under 2015 kom 35 369 ensamkommande ungdomar till Sverige. Nästan lika många barn kom hit med sina familjer. De flesta av dessa unga människor kommer i kontakt med utbildning och med undervisning i svenska språket och det är här som musiken kommer in i bilden.
Inbjudna gästföreläsare var Sara Mjönes, Simon Ljungman, Jan Mattson,
Sarkawth Karlsson, Yohanna Eek och Ron Davis Alvarez.
 

Dagen inleddes med videoglimtar från en fredskonsert med elever från Alströmergymnasiet i Alingsås tillsammans
med Simon Ljungman, under ledning av musiklärare Sara Mjönes. Live fick konferensdeltagarna möta några ungdomar
från språkintroduktionsprogrammet i Alingsås, som berättade om sina skolerfarenheter och bl.a. sjöng och spelade
musik från Afghanistan.

Sara Mjönes fortsatte med att delge oss sina lärorika erfarenheter från sin musik-undervisning med elever från språkintroduktionsprogrammet i Alingsås där musiken getts möjligheter att vara en naturlig del av skolans vardag. När vi tittar på videoinslag från olika lärsituationer svävar det en stämning av frälsningsarbete i dokumentationen, att frälsa ungdomarna in i den svenska kulturen och det svenska språket med musik och sång.
Exemplen visar med all tydlighet att det
lyckats.
Sara berättade vidare att hindren är många, hinder som man enligt Sara måste bortse från. Det gäller att ta till vara varje skolsituation, förenkla och göra dessa till lärtillfällen. ”Sjung språket när ni träffas i korridoren eller ute på skolgården”, uppmanar Sara. Hon betonar också att det är betydelsefullt att behandla nyanlända som värdiga och likvärdiga människor och gärna som artister. Varje elev vill känna sig som en artist, bli uppmärksammad och applåderad.
 

Applåderade blev både Sara och Simon efter deras presentation och lämnade över ord och ton till Jan Mattson.
Jan Mattson är verksam i de östra delarna av Göteborg och har arbetat fram ett undervisningsmaterial, som han kall-
lar: ”Sjung språket”. Sjung språket bygger på insikten att sång och musik har en pedagogisk kraft när man lär sig ett språk.
I musiken finns satsmelodin, rytmen och lusten, menar Jan. Att koppla sångvänliga melodier till situationsbundna begrepp är definitivt en framgångsrik inlärningsprocess.
Jan berättar att Göteborgs Räddningsmission och Svenska kyrkan i Bergsjön arbetar i den tron.
Efter en inspirerande inledning får vi ta del av ett antal medryckande call-and-respons-
sånger. Vi förvånas hur konferensdeltagarna rycks med i Jans fantastiska
gitarrspel kombinerat med en tillåtande ödmjuk attityd.
Ta del av låtarna på: www.sjungspraket.se. Vi utlovar en härlig upplevelse!

Efter lunch redogjorde Songlines för sin verksamhet med ensamkommande ungdomar
(Se Musikläraren nr 3 2017).
Därefter presenterade El Sistema i Göteborg genom Ron Davis Alvarez sin orkester-verksamhet med unga nyaanlända.

Dagen avslutades med en paneldiskussion med inbjudna workshopsledare.
Nästa Nätverk i Musik arrangeras i mars 2018.
Preliminärt tema är: Världsmusik.
Välkomna!

Etiketter: nätverk