Styrelsemöte

27 januari 2018

Vid senaste styrelsemötet diskuterades bl.a.

 • stadieindelade timplaner;
  MR uppmanar sina medlemmar att kontrollera att eleverna får de timmar i musik de har rätt till. Vi förstår att det kan vara lite knepigt att få fram korrekta siffror, men prata med din skolledare och rapportera gärna till oss.
 • införande av ett nytt estetiskt ämne på gymnasiet;
  Styrelsen skrev en inlaga till Utbildnings-utskottets ledamöter. MR har därefter kommunicerat med utbildningsutskottet kansli.
 • en gemensam musiklärarportal;
  Styrelsen konstaterade att det utöver www.mrmusik.se finns konkurrerande portaler. Styrelsen beslöt att verka för att initiera ett samarbete mellan musiklärarportal, musikrumrickard, solfeg.io, m.fl.
 • MR:s hemsida;
  Diskuterade former för att införa reklam på hemsidan. Frågan tas upp på årsmötet i april.
 • basutrustningslista för åk 1 - 3;
  Diskuterade utrustningslistan samt kompletterades kommentarmaterialet, som publiceras i nästa nummer av Musikläraren.
 • MR:s framtid;
  Diskuterade ett antal frågeställningar som årsmöte 2018 förväntas diskutera 
 • Nätverk i musik, lördag 10 mars 2018
  Diskuterade innehåll och deltagande.
 • Årsmötet 14 april 2018;
  planerade styrelsen inför årsmötet; kontakt med valberedning, revisorer etc
Etiketter: styrelsen