Upphandling av instrument

Musiklärarnas Riksförening fick ett brev från SKL:

"SKL Kommentus Inköpscentral (nedan SKI) har under årens lopp fått input från kommuner, skolor och dylikt som visar på att det finns ett behov av ett nationellt avtal för inköp av musikinstrument. Detta främst för att förenkla och slippa upphandla eget. Ett sådant nationellt avtal i SKIs regi innebär inte att alla skolor blir tvingade av använda det, utan kommuner måste anmäla sitt intresse och eventuellt befintliga avtal löper sin avtalstid ut.

Vi har tidigare träffat flertalet leverantörer, både större och mindre, med och utan nätförsäljning, på mindre och större orter, och håller nu på att träffa beställare av musikinstrument. Det som framkommit hittills är bland annat att den geografiska närheten är viktig, att kunna provspela instrument samt ha tillgång till sådana leverantörer som kan ge kvalificerad rådgivning om de instrument som de säljer.

En möjlig lösning som kan tillfredsställa, bland annat, dessa behov är ett dynamiskt inköpssystem (nedan benämnt DIS). Ett DIS är ett slags pågående avtal där leverantörer kontinuerligt får ansluta sig till under avtalstiden. Det innebär i praktiken att om det finns en lokal leverantör därifrån en skola vill köpa instrument kan den leverantören anmäla
sig till DISet. Avrop görs sedan med hjälp av en så kallad specifik upphandling, det vill säga man skickar ut förfrågan till alla leverantörer som är med i DISet. De intresserade leverantörerna återkommer sedan med offert.
Detta är en mycket kort beskrivning, men vi önskar gärna få möjlighet till ett möte eller telefonmöte med er där vi kan förklara våra tankar mer ingående.

MRs svar:

MR ifrågasätter att ett nationellt avtal skulle underlätta för verksamma musiklärare. Hur har ni fått intrycket att det finns en ökad efterfrågan? Är det i så fall ett landsbygds-relaterat problem som är underlag för efterfrågan? Innebär det att befintliga kommunavtal kommer att sägas upp? Det innebär kanske också att lokala musikhandlare måste upphöra med sin verksamhet?
Skulle ett sådant avtal vara bindande? Var ska instrument inhandlas och hur går det då för befintliga musikaffärer? Hur skulle serviceavtal se ut för den enskilde musikläraren? Ska instrumenten skickas över långa avstånd, eller får skolorna service på plats? Vi förutsätter att det är svenska leverantörer som i första hand främjas.

MR ställer sig tvivlande till projektet och vi skulle vara tacksamma över ett svar på våra frågor angående era tankar bakom detta.

Vänliga hälsningar
Kristina Stenborg