Styrelsemöte maj 19

På styrelsemötet i helgen diskuterades föreningens verksamhetsplan för den kommande tiden.

Föreningen kommer fortsatt ha fokus på att:

  • bevaka revideringen av kursplanen i musik för grundskolan och uppmana medlemmarna att vara aktiva i remissarbetet,
  • följa upp hur Skolverkets timplan med stadieindelning genomförs i olika kommuner samt konsekvenser för musiklärares tjänster och förutsättningar,
  • bevaka frågor som rör musiklärares arbetsmiljö 
  • fortsätta att aktivt arbeta för återinförande av obligatorisk estetisk kurs på gymnasiet   
  • fortsätta att aktivt arbeta för att lärarutbildningen i musik ska motsvara arbetsmarknadens efterfrågan. 
TIll hösten kommer vi kunna presentera hur vi tänker att vi ska göra detta.
Etiketter: styrelsen