Brev till musikhögskolor

Brev till Sveriges Musikhögskolor från Styrelsen, Musiklärarnas Riksförening 19-09-21

Vi ser ett växande problem i att musiklärarutbildningarna i Sverige profilerar sig mer och mer mot gymnasiet och kulturskolan när det är i grundskolan tjänsterna finns. Vi har via våra medlemmar, andra musiklärare och musiklärarstudenter fått till oss att många delar denna oro med oss.

Vi kan inte nog understryka den skillnad som uppdraget innebär beroende på vilken skolform man undervisar i. VFU på grundskolan och anpassad metodik är av största vikt för att behovet på arbetsmarknaden ska speglas i de utbildningar som erbjuds.

Ämneskompetensen på grundskolorna anser vi blir kraftigt lidande av de utbildnings-upplägg som just nu råder. Malmö undantaget, som fortfarande har både metodik och VFU riktat direkt mot grundskolan.

Då de allra flesta elever i den svenska skolan idag endast har ämnet musik i grundskolan är kompetensen hos läraren här av största vikt.

Hur tänker ni kring dessa frågor? Vilket ansvar har ni som institution att utbilda efter de behov som finns? Hur jobbar ni för att påverka beslutande organ i nästa led för att få de förutsättningar ni behöver för att täcka upp arbetsmarknadens behov?

Med hopp om snabbt svar.
Kristina Stenborg
Ordförande, Musiklärarnas Riksförening

Etiketter: skrivelse utbildning