Styrelsemöte nov 19

Styrelsen träffades lördagen 30:e november bl a  för att följa upp de svar som föreningen fått från Musikhögskolorna i landet. Frågan handlar om musiklärarutbildning.  Vi återkommer i frågan.

Vi har också fått svar från Utbildningsministern Anna Ekström, när det gäller återinförandet  av estetisk verksamhet. Tyvärr verkar det för tillfället inte pågå något politiskt arbete som kommer leda till någon förändring. Vi beslutade att skicka mail till samtliga medlemmar i utbildningsutskottet.

I nu-läget har vi tyvärr inte fått mängder av svar på vår enkät om hur förändringen av timplanen har påverkat musiklärare i landet. Tacksam för fler svar, om du inte redan gjort detta, så att vårt underlag blir större. Klicka här för att besvara enkäten!

Styrelsen tog också beslut om att fr o m nästa år halvera medlemsavgiften till följd av att papperstidningen nu slutas ges ut, då vi lyssnat in medlemmarnas önskemål. Föreningens kommunikation med medlemmarna blir till följd av detta helt digital. Vi kommer fortsätta att skicka medlemsmail.