Styrelsemöte jan 20

Styrelsen samlades lördagen 18/1 på Artisten  i Göteborg.

Mötets huvudfokus var att besvara mail från Musikhögskolorna, där föreningen vill ha ett samarbete med dem eftersom det finns brist på utbildade musiklärare i landet, och då främst i grundskolan.

Det gjordes också förberedande arbete inför det kommande årsmötet lördag 18/4. 
Etiketter: styrelsen