Årsmötet 2020

Lördagen den 18 april hölls årsmöte för föreningen, detta år för första gången digitalt via Google Meet. 

Förutom de sedvanliga årsmötesförhandlingar där styrelsen beviljades ansvarsfrihet för ännu ett år så diskuterade vi några punkter och frågor mer ingående som ni kortfattat kan läsa om nedan.

Den nya revideringen av kursplanen diskuterades. Det finns en viss besvikelse över att det arbete som så många, däribland styrelsen för MR, lagt ner för att lämna in remissvar inte tycks ha använts i den mån man hade kunnat önska. Detta kommer styrelsen följa upp och arbeta vidare med. Oavsett vad som nu slutligen kommer stå i vår kursplan så kommer det behövas ett gediget och välarbetat kommentarmaterial som alla undervisande lärare har rätt att få tid till att sätta sig in i för att på bästa sätt kunna ta sig an de nya texterna. Allt detta för att främja likvärdig bedömning och samsyn kring vårt ämne och uppdrag.

Vi diskuterade även hur vi kan öka insynen i vad styrelsen faktiskt gör då det återigen framkom information om att många faktiskt inte vet att föreningen finns. Ett sätt är att publicera och länka till vår hemsida med jämna mellanrum samt dela arbeten vi gjort på sociala medier. MR har därför för avsikt att öka vår närvaro på t ex facebook-sidan “Musiklärarna”. Utvecklingsmöjligheter för vår nu digitala tidning diskuterades och kommer arbetas med under våren. 

Till ordförande omvaldes Kristina Stenborg. I styrelsen ingår även Lotta Liljered, Malin Olah, Katarina Landerstedt, Torbjörn Agerberg och Rune Fredriksson.

Styrelsen är alltid intresserade av nya medlemmar och vi välkomnar alla som är nyfikna på styrelsearbetet att höra av sig till någon i vår valberedning. Eller varför inte tipsa om någon som du tror hade kunnat vara intresserad så kan vi ta kontakt! 

Sist men inte minst, ett särskilt tack till er medlemmar, utanför styrelsen, som anslöt er till mötet via länk. Så givande och spännande att få höra era åsikter och synpunkter!

Fortfarande inte medlem? Bli en del av vår ämneslärarförening som aktivt arbetar för alla musiklärare och musiklärarstudenter i Sverige!
Mer info här!

Verksamhetsberättelse 2019
 

Etiketter: årsmöte