Covid 19

Innan skolstarten skickade föreningen skrivelsen nedan till bl a Skolverket och till Folkhälsomyndigheten med tanke på den oro som fanns hos medlemmar. Svar kom i mailform, men det viktigaste var de nya direktiv som FHM publicerade där även råd som gäller sångverksamhet i skolor finns med.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/korverksamhet-under-covid-19/


Det kommer finnas mer om Covid-19 i vårt kommande nummer av vår medlemstidning Brev från Musiklärarnas Riksförening 

 
Angående Sveriges musiklärares och elevers säkerhet ht- 20. 
 
I Sveriges alla skolor bedrivs dagligen obligatorisk musikundervisning som innefattar både sång och instrumentspel i grupper om ca 15 - 30 elever. Utöver det har de flesta skolor någon form av skolkör eller annan mer frivillig verksamhet där elever från olika klasser sjunger/spelar tillsammans i betydligt större grupper än i den ordinarie undervisningen. 
 
I de flesta av dessa situationer finns inte möjlighet att följa de rekommendationer som getts av FHM. Att ansvaret om att ta beslut i detta till sist hamnar på varje enskild skola rimmar illa med tanken på en likvärdig skola. 
 
Vi månar om både våra musiklärare, elever men också om vår kursplan som tydligt innehåller gemensam sång. Det första av kursplanens tre övergripande mål i Lgr11 är “att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla förmågan att spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer”
 
Många lärare är oroliga och många frågor dyker upp nu när skolstarten närmar sig med stormsteg. Alla musiklärare kan vittna om att förutom glädjen i att undervisa i momentet gemensam sång så föreligger även på de flesta skolor en förväntan om uppträdanden likt kulturfestivaler, lucia, avslutningar, lunchkonserter mm. Ofta förväntas musikläraren att styra upp och genomföra dessa aktiviteter tillsammans med sina elever. 
 
MR menar att FHM måste ge tydliga direktiv om hur vi ska tänka under ht-20. Att varje enskild musiklärare i samråd med sin rektor ska utforma en egen plan är inte hållbart.
Vi måste få tydliga riktlinjer både med tanke på smittsäkerhet men även för trovärdigheten och rättssäkerhet vad gäller bedömning och betygsättning. 
 
Vi hoppas innerligt att detta tas på allvar och att vi snarast kan meddela Sveriges musiklärare i såväl grundskola, gymnasieskola och kulturskola hur arbetet bör läggas upp under ht-20. 
 
Med vänliga hälsningar 
Kristina Stenborg, ordf och övriga styrelsemedlemmar
 
Musiklärarnas Riksförening 
 
Etiketter: skrivelse